Gröna obligationer

Gröna obligationer är ett sätt att finansiera projekt som bidrar till en lägre klimat- och miljöpåverkan genom ställda krav på byggnadens energieffektivitet och koldioxidutsläpp i byggprocessen.

Genom att emittera gröna obligationer via Lunds kommun har LKF tillgång till den gröna finansieringsmarknaden. LKFs gröna obligationer går till:

  • nybyggnation av bostäder med höga energieffektivitetskravsamt
  • renovering och förbättring av befintliga fastigheter för att minska deras energiförbrukning.

På så sätt bidrar vi till att skapa ett grönare och mer attraktivt boende i Lund samtidigt som vi tar ansvar för vår gemensamma framtid.

Vi på LKF ser hållbarhet som en central del i vår nyproduktion, bland annat genom att vi bygger energieffektivt. Att allt fler investerare intresserar sig för gröna obligationer, är positivt när vi tillsammans vill skapa ett hållbart Lund – hela vägen från ekonomi till genomförande och boende, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

På Lunds kommuns hemsida kan du läsa mer om gröna obligationer.