Kommunalt bostadsaktiebolag och handlingsoffentlighet

Lunds Kommuns Fastighets AB är ett kommunalt bostadsaktiebolag där Lunds kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.

Bolaget omfattas därför av bland annat handlingsoffentlighet. Det innebär att alla handlingar som kommer in till eller upprättas hos bolaget och förvaras där blir allmänna handlingar och kan komma att behöva lämnas ut till var och en som begär det. Undantag gäller då det finns en tillämplig sekretessbestämmelse som gör att visst innehåll eller uppgift inte får lämnas ut.

Var och en som är i kontakt med Lunds Kommuns Fastighets AB bör tänka på att handlingsoffentlighet gäller. Det kan till exempel innebära att man inte bör lämna fler uppgifter än nödvändigt i kontakter med bolaget och särskilt inte sådana uppgifter som man inte önskar riskera blir offentliga.

Mer information

Ansvarig för insamlade personuppgifter