Personuppgifter andrahandshyresgäster

På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in om LKFs andrahandshyresgäster.

Ändamål

Behandla och ta ställning till ansökan om andrahandsuthyrning.

Kategorier av personuppgifter

  • Personnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att hantera ärenden om andrahandsuthyrning. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte godkänna andrahandsuthyrning.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?