På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in om borgensman. 

Ändamål

För att kunna hantera borgensåtaganden.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Ekonomiska förhållanden jämte intyg

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera borgensåtaganden och därmed säkerställa betalningsförmåga

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?