På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in om Förvaltare, god man, fullmaktstagare eller annan företrädare

Ändamål

För att kunna kommunicera via företrädare samt säkerställa behörigheter i samband med det.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Kopia av ID-handling
  • Kopia av förordnanden eller annan behörighetshandling

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi och huvudmannen ska kunna kommunicera via företrädaren.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?