Personuppgifter förtur- och stödlägenheter

När du blivit beviljad förtur till lägenhet av kommunen eller att hyra en stödlägenhet via kommunen. När vi skriver hyresavtal med dig gäller samma förutsättningar som för andra hyresgäster.

Ändamål

Avtalsadministration med kommunen (inklusive tilldelning av förtur) samt uppföljning av andrahandshyresgäst för bedömning av möjlighet att få överta hyresavtalet (vid stödboende).

Kategorier av personuppgifter

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Bostadsadress
  • Objektnummer
  • Uppgifter om andrahandshyresgästens boende och referenser

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ditt och vårt intresse att kunna tilldela förturer och stödlägenheter samt administrera och bedöma dessa ärenden.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?