På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in vid kameraövervakning.

Ändamål

Kamerabevakning i garage för att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk och komma till rätta med störningar.

Kategorier av personuppgifter

  • Bilder inom ramen för kamerabevakning

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk och komma till rätta med störningar i garage.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?