På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in om LKFs lokalhyresgäster.

Ändamål

Administrera hyresförhållandet

Kategorier av personuppgifter

  • Namn och organisationsnummer för enskild firma
  • Namn och kontaktuppgifter till företrädare för lokalhyresgästen

Laglig grund

Fullgörande av hyresavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig att teckna hyresavtal.

Ändamål

Momshantering

Kategorier av personuppgifter

  • Namn och organisationsnummer för enskild firma

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?