Planerad nyproduktion

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.   

Cumulus, Klostergården 

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Illustration i fågelpersiktiv på kvarteret Cumulus

Häradsvägen, Norra Fäladen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

karta över norra fäladen med Häradsvägen utmärkt

Råbykungen och Stenkrossen, Centrum

I kvarteret Råbykungen och Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 180 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Illustartion över Råbykungen och Stenkrossen

 

Sandbybacke, Södra Sandby

Vi planerar att bygga cirka 200 bostäder i Södra Sandby.

områdeskarta över nya kvarteret

 

Mårtens backe, Mårtens Fälad

Mårtens backe, Mårtens Fälad

Områdeskarta över nya kvarteret

Spinnrocken och Ullen, Genarp

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasesigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Kartbild över kvarteret

Kanalgårdarna, Södra Råbylund

I södra Råbylund planerar vi att bygga cirka 150 nya bostaäder

Arkitektillustration för det nya kvarteret

Östra Mölla, Dalby

I Dalby planerar vi att bygga cirka 200 nya bostäder samt servicebostäder. I första etappen planeras för 77 nya lägenheter med hyresrätt samt 10 stycken servicelägenheter för LUnds vård- och omsorgsförvaltning. 

Markkarta över kvarteret

Borgen, Genarp

I hjärtat av Genarp planerar vi ett 40-tal bostäder. Här kan du bo på lugnt läge, nära livsmedelsbutiker, restauranger, skola och annan service som behövs i vardagen. Våra hus med moderna hem i småskalig bykaraktär kommer ligga i centrala Genarp, där familjen Åkesson drivit järnhandel i decennier. Nu har järnhandeln lagts ner och ger plats för nya bostäder. Perfekt för dig som gärna vill bo kvar i Genarp eller flytta till ett område med kulturvärde.

Illustration över det nya kvarteret, en visionsbild