Uppsägning av lägenhet, parkering och garage

När du vill flytta från din lägenhet måste du börja med att säga upp den, detta gör du enklast digitalt. Du kan också skriva ut vår uppsägningsblankett. Detsamma gäller även för dig som vill säga upp din parkeringsplats eller garageplats.

Uppsägningstid lägenhet

Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din lägenhet ska räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett vara LKF tillhanda senast den sista i månaden. 

Exempel: Om du säger upp lägenheten den 15 november startar uppsägningstiden den 1 december och löper fram till och med den siste februari, alltså hela december, januari och februari.

Uppsägningstiden påverkas inte av vad avflyttande och inflyttande hyresgäst eventuellt kan komma överens om som lämpligt flyttningsdatum. Du kan alltså inte påverka uppsägningstiden, även om nästa hyresgäst vill flytta in tidigare.

Uppsägningtid fordonsplats

Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal för garage eller parkering är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din fordonsplats ska räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett vara LKF tillhanda senast den sista i månaden.

Exempel: Om du säger upp parkeringen den 15 november startar uppsägningstiden den 1 december och löper fram till och med den siste februari, alltså hela december, januari och februari.

Vid byte av en fordonsplats till en annan så kan LKF ibland justera så att uppsägningen för den gamla platsen blir till samma datum då man får den nya platsen. Dock alltid minst 1 månad och hyresaviseringen för den gamla platsen får inte vara gjord av LKF.

Digital uppsägning – så gör du

Instruktioner för digital uppsägning:

 1. Fyll i uppsägningsblanketten via dator. OBS! Rutan ”Underskrift” lämnas blank då signatur sker via Bank-ID.
 2. Spara den ifyllda uppsägningsblanketten på din dator.
 3. Gå in på https://signera.ebox.nu/
 4. Följ stegen på sidan. Dölj INTE ditt personnummer, när valet kommer upp.
 5. Du får då en fil med den signerade uppsägningen. Spara denna på din dator.
 6. När du sparat den signerade uppsägningsblanketten måste den skickas in till LKF. Skicka den till uppsagning@lkf.se. Skriv din adress i ämnesraden när du skickar in. 
 7. Klart!

OBS! När du skickat in din uppsägning ska du inom några minuter få ett bekräftelsemail. Får du inte det så hör av dig till vårt kundcenter 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Är ni två som står på kontraktet?

Då behöver ni båda signera samma dokument med bank-id, följ instruktioner nedan. 

 1. Fyll i uppsägningsblanketten via dator, skriv in bådas uppgifter. OBS! Rutan ”Underskrift” lämnas blank då signatur sker via Bank-ID.
 2. Person 1: Spara den ifyllda uppsägningsblanketten på din dator.
 3. Person 1: Gå in på https://signera.ebox.nu/
 4. Person 1: Följ stegen på sidan. Dölj INTE ditt personnummer, när valet kommer upp. Du får då en fil med den signerade uppsägningen. Spara denna på din dator.
 5. Person 2: Gå in på https://signera.ebox.nu/ och ladda upp den sparade och signerade filen från person 1. 
 6. Person 2: Följ stegen på sidan. Dölj INTE ditt personnummer, när valet kommer upp. Du får då en fil med den signerade uppsägningen, där ni båda har skrivit under. Spara denna på din dator.
 7. kicka filen med den signerade uppsägningen till uppsagning@lkf.se.
  Skriv er adress i ämnesraden när du skickar in. 
 8. Klart!

OBS! När du skickat in din uppsägning ska du inom några minuter få ett bekräftelsemail. Får du inte det så hör av dig till vårt kundcenter 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Vill du skriva ut och skicka in till oss? Det går också bra! 

Fyll i uppsägningsblanketten och skriv ut den. Signera och skicka den till oss:

Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675
221 01 Lund 

Du kan också använda ett vanligt papper. Tänk på att  du godkänner att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till de som ska komma och titta på lägenheten vid visning samt till blivande hyresgäst.

Uppsägning av hyresavtal för dödsbo

Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständigheter få kortare uppsägningstid. 

 • En hel kalendermånads uppsägningstid, om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet. 
 • Tre hela kalendermånader uppsägningstid om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet efter en månad från dödsfallet.

Det vi behöver få in för att uppsägningen ska vara komplett är:

 • Ett dödsfallsintyg med släktutredning  som visar när en person avled och vilka efterlevande personen har
 • Ifylld uppsägningsblankett för dödsbo. Uppsägningen ska signeras av samtliga dödsbodelägare. Ni kan också förse någon av dödsbodelägarna med en fullmakt som då företräder dödsboet. Skicka då med fullmakten vid uppsägningen.
 • Övriga noteringar som kan vara av betydelse för LKF som till exempel namn och telefonnummer på kontaktperson i dödsboet.

Digital uppsägning för dödsbo: 

 1. Fyll i uppsägningsblankett för dödsbo via dator, skriv in alla dödsbodelägares uppgifter. OBS! Rutorna ”Underskrift” lämnas blank då signatur sker via Bank-ID.
 2. Person 1: Spara den ifyllda uppsägningsblanketten på din dator.
 3. Person 1: Gå in på https://signera.ebox.nu/
 4. Person 1: Följ stegen på sidan. Dölj INTE ditt personnummer, när valet kommer upp. Du får då en fil med den signerade uppsägningen. Spara denna på din dator.
 5. Person 2: Gå in på https://signera.ebox.nu/ och ladda upp den sparade och signerade filen från person 1. 
 6. Person 2: Följ stegen på sidan. Dölj INTE ditt personnummer, när valet kommer upp. Du får då en fil med den signerade uppsägningen, där ni båda har skrivit under. Spara denna på din dator.
 7. Vid fler dödsbodelägare upprepa ovan steg, tills alla signerat med bank-id. Eller skicka med eventuella fullmakter om ni utsett en dödsbodelägare att företräda dödsboet.  
 8. Skicka filen med den signerade uppsägningen till uppsagning@lkf.se. 
  Skriv adressen till dödsboet i ämnesraden när du skickar in. 
 9. Klart!

OBS! När du skickat in din uppsägning ska du inom några minuter få ett bekräftelsemail. Får du inte det så hör av dig till vårt kundcenter 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Vill du skriva ut och skicka in till oss? Det går också bra! 

Adress

Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675
221 01 Lund