Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en störningsjour, ett företag som sköter passage- och taggsystem, kamerabevakningsföretag, ett kundundersökningsföretag, ett företag som sköter våra utskick eller ett företag som sköter våra IT-system.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi kan också komma att dela nödvändiga personuppgifter med en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, bostadssökande och hyresgäst vid visning av lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband, el, bilpool eller annan tjänst som du har rätt att ta del av, försäkringsbolag eller ett inkassoföretag.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till domstolar, socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Konsult, leverantör eller entreprenörs kontaktuppgifter kan även komma att delas med hyresgäster.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?