Brunnshög

I nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer en ny stadsdel fram. Alla pratar om en smartare och mer hållbar framtid. I Brunnshög skapas den. Och den skapas runt människorna som ska bo där, med deras framtida behov i fokus.

Brunnshög ska göra Lund ännu bättre. Redan idag är staden en av världens främsta universitetsstäder och Lund har en oomtvistad identitet som kunskaps- och innovationsstad. Många kommer ta spårvägen upp till Lunds nya stadsdel Brunnshög för att upptäcka nya sidor av Lund. Brunnshög ska hela tiden ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och innovation. Detta kräver att stadsdelen ständigt utvecklas och förändras för att hålla sig ajour med tidens anda. Hela Brunnshögs dna genomsyras av hållbarhet, med ett starkt ansvarstagande för kommande generationer.

En stadsdel att trivas i

Uppemot 40 000 människor kommer att bo och arbeta här i en tät och blandad stadsmiljö som rymmer varierande bostäder och lummiga parker, restauranger, kultur, speciella mötesplatser, affärer och skolor, arbetsplatser och service. De publika rummen ska uppmuntra till aktivitet, samvaro och att människor ser varandra. Stadsdelen byggs ut under lång tid och med flera olika delområden, där de gemensamma rumsliga målsättningarna för dem samman.

Brunnshög är ett område som blir unikt i och med dess stora kontraster. Här möter staden landsbygden, teknisk utveckling möter mänsklig värme och permanent boende möter internationella gäster. Brunnshög planeras för att människor ska kunna se varandra. Platser och aktiviteter skapas med fokus på att stimulera möten och social interaktion mellan boende, gästforskare, besökare och andra verksamma i stadsdelen – något som bidrar till att stärka människors hälsa, välmående och trivsel i Brunnshög.

En urban, lantlig stadsdel

Brunnshög byggs i gränslandet mellan stad och land, där de bördiga odlingsfälten flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön. Därmed erbjuder stadsdelen det bästa av två världar – livsstilen och utbudet från staden kombinerat med nära tillgång till växtlighet och grönt från de planerade parkerna och den skånska slätten.

Brunnshög kommer att ha parker med ätbara växter och odlingar på innergårdar och på taken. I Brunnshög kommer kontakten med den goda jorden alltid att finnas runt hörnet. Kunskapsparken, stor som 21 fotbollsplaner, ska fläta samman stadsmiljön med den öppna skånska slätten. I parken, som är en del av den största parksatsningen som någonsin gjorts i Lund, kommer det att finnas utställningar, odlingar med ätbara växter och pedagogisk verksamhet med plats för utforskande och interaktion.

Läs mer om Brunnshög på lund.se