Lunds Kommuns Fastighets AB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget följer gällande integritetslagstiftning.

Security Solution Scandinavia AB är utsett att vara dataskyddsombud i Lunds Kommuns Fastighets AB. Du kontaktar dem enklast antingen genom telefon 031-98 90 00 eller mejl dso@securitysolution.se

 

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?