Dina rättigheter som registrerad med personuppgifter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta: kundcenter@lkf.se

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda till dig eller ett annat företag (dataportabilitet), i det senare fallet om det är tekniskt möjligt.

Vad gäller vid samtycke?

Samtycke i vissa fall Vissa behandlingar av personuppgifter kan komma att kräva den rättsliga grunden samtycke (till exempel behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa). I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan den påbörjas.

Återkallelse av samtycke

Den registrerade har (enligt artikel 7.3 dataskyddsförordningen) rätt återkalla sitt samtycke. Återkallandet gäller framtida behandlingar och inte för den behandling som skett under ett giltigt samtycke. Ett samtycke kan återkallas via mail till kundcenter@lkf.se eller samtal till kundcenter 046 – 35 85 00 (under dess öppettider). Under vissa omständigheter kan ett samtycke också återkallas via den länk som skickats ut tillsammans med information om personuppgiftsbehandlingen.

Förekommer automatiserat individuellt beslutsfattande (inbegripet profilering)?
LKF tillämpar inte automatiserat individuellt beslutsfattande (inbegripet profilering) inom sin verksamhet.

Kontakta Integritetsmyndigheten (IMY)

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till Integritetsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regler.

Kontakta IMY via deras hemsida

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?