El, värme och luft

En katt som sover på ett element

Även till synes små läckor blir lätt stora volymer och kostnader på ett år. Till exempel kan en toalett när den läcker dra mer än 1 000 liter vatten per dygn, och uppskattningsvis går ungefär 10 procent av hushållens energikonsumtion åt till hemelektronik som står på standby.

Du kan spara både naturens och dina egna ekonomiska resurser genom att använda el, värme och vatten så effektivt som möjligt. Genom att ha koll på hur ventilationen i din lägenhet fungerar kan du också påverka din inomhusmiljö. 

Så fungerar värmen

Värmesystemet i ditt hus är automatiskt och sätter i gång när temperaturen ute är under cirka 15 grader, detta varierar i olika hus. På våren och hösten är det sol och kyla om vartannat och det tar tid innan systemet stabiliserar sig och levererar värme hela tiden.

Här hittar du mer information om hur värmen i din lägenhet fungerar. Vi har också samlat en del tips på hur du själv kan bidra till ett bättre inomhusklimat i ditt hem.

I några av våra fastigheter har vi komfortvärme. Läs mer om hur komfortvärmen fungerar.

Tips för att spara el

Elen som du använder i din lägenhet betalar du själv via ditt elhandelsavtal. Ett tips är att välja Bra Miljöval el. Då produceras din el genom vatten-, vind- eller solkraft.

 • Undvik standby-funktioner på hemelektronik. Bryt i stället strömmen helt där det är möjligt genom att exempelvis samkoppla allt i ett grenuttag med strömbrytare.
 • Släck lampor när du lämnar ett rum.
 • Byt glödlampor till energisnålare alternativ. Det sparar både du och miljön på!
 • Stäng av apparater när de inte behövs, exempelvis handdukstork i badrummet.
 • Lämna inte batteriladdare, mobilladdare och liknande i uttaget när de inte används, även dessa drar en mindre mängd energi i standby. 
 • Frosta av din frys med jämna mellanrum.

El-abonnemang

Kontakta din blivande elleverantör och nätägare i god tid innan du flyttar in. Du kan välja fritt vilken elleverantör du vill ha. Du kan däremot inte välja nätägare själv. Vill du byta leverantör ska du komma ihåg att säga upp ditt nuvarande avtal. Välj gärna ett avtal med tillval Förnybar el.

Nätägare där du bor:

Lund - Kraftringen
Veberöd - E.ONSödra
Sandby/Dalby/Genarp - Skånska Energi

Tips för att spara vatten

I allt fler av våra lägenheter installerar vi individuell mätning och debitering av varmvatten. Detta innebär att du betalar för hur mycket varmvatten du har använt. 

 • Felanmäl droppande vattenkranar, annars kan det rinna ut cirka 15 000 liter vatten per år, eller motsvarande 100 fyllda badkar.
 • Felanmäl en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar.
 • Duscha kortare tid: en dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 min förbrukar cirka 120 liter varmvatten.
 • Duscha istället för att bada i badkar. 
 • Skölj disken i balja istället för under rinnande vatten. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.
 • Fyll tvättmaskin ordentligt innan start. Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Fyll även diskmaskinen innan start, det går åt 15 liter vatten för en disk. 
 • Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.
 • Se över om snålspolande armatur sitter kvar på duschmunstycken och kranar. Om inte kontakta områdeskontoret för åtgärd.

Tips för bra ventilation i lägenheten

 • Om du känner behov av att vädra, gör det då snabbt och intensivt med helt öppet fönster.
 • Ventiler måste hållas öppna så att bostaden får luft utifrån.
 • Tilluftsspjäll måste hållas öppna för att ventilationen inte ska avstanna.
 • Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras regelbundet, helst 1 gång/månad, för att ventilationen ska fungera bra.
 • Ventilationsfilter som finns i rum och badrum bör rengöras regelbundet.
 • Torka av i badrummet. Lämna dörren till badrummet öppen efter duschning så att väggar och golv torkar snabbt.

Radon

Radon håller vi koll på! Vi genomför radonmätningar som stickprov i hela vårt fastighetsbestånd för att säkerställa att inga värden överskrider gränsvärden. 

Radon är ett grundämne som förekommer naturligt i vår miljö. Det sönderfaller spontant och ger upphov till olika typer av joniserande strålning som kan vara hälsovådliga i stora doser.