Så blir hyran med Lundamodellen

Man som sitter vid ett skrivbord och räknar med en miniräknare

Man som sitter vid ett skrivbord och räknar med en miniräknare

För att sätta en rättvis hyra för din lägenhet använder LKF den så kallade Lunda­modellen. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har LKF skapat Lundamodellen för Lunds hyres­marknad. Lundamodellen används idag vid all hyressättning i vårt befintliga lägenhetsbestånd men även vid nyproduktion och vid ombyggnad av lägenheter och fastigheter.  För Klostergården har vi har gjort en preliminär beräkning där vi använt oss av 2021 års hyror.

Hyresrabatt första åren

Ombyggnaden på Klostergården kommer påverka hyran för dig som bor i fastigheterna. ­Nedan har vi gjort en preliminär beräkning med hjälp av Lundamodellen. Vi har utgått från 2021 års hyra. Exakt hyra sätts i samband med återflytt till din lägenhet. Efter renoveringen kommer vi de första åren efter renoveringen att ge dig en hyresrabatt för att fasa in den nya hyran. Det gäller inte för hyrorna för lägenheterna på våning 9 i höghusen som inte påverkas på samma sätt. Vi erbjuder även dig som vill byta lägenhet en direktflytt, i mån av tillgång på lediga lägenheter.

Det som påverkar hyran är till exempel fastighetens modernitet, tekniska standard, utemiljön, vilket år badrummet och köket byggdes men också tillgång till kabel-tv och bredband. Du kan läsa mer om lundamodellen på lkf.se/kollektivt-forhandlade-hyror.

Preliminära hyror

Siffrorna nedan är beräknade med 2021 års hyresnivå och är preliminära. 

Våning 9 i höghusen

Tabell som visar hyresjusteringarna

Våning 1-8 i höghusen

tabell med hyror för våning 1-8 i höghusen

För låghusen 

Tabell med hyror för låghusen

I Lundamodellen påverkas hyran av egenskaper som kan indelas i fyra huvudgrupper.

Med dessa egenskaper som grund, får varje lägenhet ett visst antal poäng. Efter en beräkning avgör sedan antalet poäng hur hög hyran blir. Tidigare har hyresnivån till stor del styrts av fastighetens byggår. I de nya modellerna är det istället fyra faktorer som bestämmer hyresnivån:

  • Den enskilda lägenhetens storlek och typ. Storleken anger lägenhetens yta. Typ anger hur många rum och vilken typ av kök lägenheten har. Man tittar även på vilken hustyp, till exempel om det är hög- eller låghus, som lägenheten ligger i.
  • Fastighetens modernitet och standard. Byggåret bestämmer moderniteten. De yngre fastigheterna har högre standard och har därför en högre moderniseringsgrad än äldre. Även ombyggnad påverkar. Standarden påverkas till exempel av fastighetens utrustning och teknisk standard, utemiljö och tillgången till bredband och kabel-tv. Om det finns hiss/cykelförvaring/källsortering av sopor/tvättstugan/portlås påverkar också standarden.
  • Lägenhetens modernitet och standard. Moderniteten handlar om när kök och badrum är byggda. Standarden påverkas bland annat om lägenheten har balkong/uteplats, ett extra wc, förråd eller biluppställningsplats med mera.
  • Fastighetens geografiska läge. Bedömning av var bostadsområdet har sitt geografiska läge. I Lundamodellen har det tagits fram en karta över Lund där kommunen är indelad i zoner. Lunds tätort har indelats i Innerzon, Mellanzon, Östra Torn/Mårtens Fäladszon och Ytterzon. Dalby, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Genarp samt Revinge tillhör var för sig egna zoner. Innerzonen har högst värde.