LKFs energiarbete

En sida för dig som hyresgäst eller för dig som är intresserad om vårt energiarbete. Här har vi samlat generell information och länkar för dig som vill djupdyka i frågan.

För dig som hyresgäst

Så här arbetar LKF långsiktigt med energifrågorna

  • LKF har under många år arbetat med energieffektivisering och lokal elproduktion, vilket gör att vi står väl rustade inför den situation som råder.
  • Vi moderniserar äldre installationer löpande, vi använder fossilfri fjärrvärme från biobränsle, och vi bygger löpande ut solkraft på våra befintliga hem och i nyproduktion.
  • Vår ambition är att på sikt bli mer oberoende för marknadens svängningar och själva försörja vår hem med energieffektiva lösningar och lokalt producerad el.

LKFs åtgärder på kort sikt – direkt effekt på energianvändningen

Förutom de större och mer långsiktiga åtgärderna, satsar vi även på kortsiktiga insatser som direkt har effekt på din energianvändning. 

  1. Smart styrning av värmepumpar för att använda el när den är som billigast.
  2. Vi håller inomhustemperaturen mellan 20 och 21 grader på våra kontor och lägenheter. Generellt kostar 1 grads värme cirka 5% av uppvärmningskostnaderna. 
  3. Hus som har egen uppvärmning och värmepumpar, i stället för fjärrvärme, får en extra service och finjustering för att säkerhetsställa optimal drift, och därmed minska energikostnaderna.
  4. Vi undersöker möjligheten att erbjuda värmepumpar som standardhöjande åtgärd till kunder med kallhyra och där man använder el-element för att värma sin lägenhet.
  5. Endast energieffektiv ytter- och trädbelysning, och vi anpassar ljuset och styrkan efter trygghetsbehovet.