Så fungerar värmen i din lägenhet

Hund som ligger i solen

På denna sida hittar du information tips och råd för att hålla rätt temperatur i din lägenhet och hur våra system fungerar.

Läs också: Så får du det svalare i din lägenhet under sommaren


Energispartips från oss på allmännyttan

Tillsammans med andra allmännyttiga fastighetsbolag har vi tagit fram en enkel guide för dig som vill spara på energi. Enkelt, kort, och för alla rum.

https://energispartips.allmannyttan.se/tips/

Kallt inomhus?

Värmesystemet i ditt hus är automatiskt och sätter i gång när temperaturen utomhus är under cirka 15 grader. Detta varierar i olika hus. På våren och hösten när det är varmt på dagen och kallt på morgonen och kvällen så tar det tid för systemet att stabilisera sig och hittar rätt balans i temperaturen. Ha därför tålamod dessa dagar.

När det är kallt ute så ska du ha runt 20 grader varmt i lägenheten

I din lägenhet ska det vara mellan 20 och 21 grader när det är kallt ute, som det normalt brukar vara under vintermånaderna. Om det känns kallt finns det några saker du som hyresgäst förväntas göra innan du felanmäler.

Mät temperaturen

Det viktiga är inte om elementet är varmt utan vilken temperatur det är i rummet. Därför är det viktigt att du kontrollmäter din rumstemperatur med en tillförlitlig termometer innan du gör en eventuell felanmälan.

Så här mäter du temperaturen

Termometern ska placeras minst 1 meter in från yttervägg och minst 1,5 meter över golvytan. Det är temperaturen mitt i rummet som ska mätas. Om din termometer visar en lägre temperatur än 20 grader flera dagar i sträck så är något fel och du ska göra en felanmälan. Har du ingen termometer för att själv kunna kontrollera kan du komma till kundcenter på Brunnshögsgatan 39 och få låna en bra termometer. Vi har öppet varje vardag mellan klockan 8-16.

Visar termometern lägre än 20 grader kontrollera:

  • Har du möblerat rätt? Möbler ska inte stå tätt framför elementet så att till exempel soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.
  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Och kom ihåg att elementet går på termostat, vilket innebär att det är kallt om det är över 21 grader i rummet.


Under 20 grader trots åtgärder

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet.

Då gör du en felanmälan så att vi kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till en specialist som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

Drag från fönsterventiler

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag eller frånluftsfläkt. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret eller i väggen. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

Komfortvärme

I några av våra fastigheter har vi komfortvärme. Läs mer om hur komfortvärmen fungerar.