Utomhus

Vi vill att du ska kunna njuta av våra utomhusmiljöer - de är också en del av ditt hem. Därför arbetar vi året om för att ta hand om våra gårdar, växter, rabatter och utomhusmöbler. Så att du ska kunna ha det riktigt fint omkring dig.

Det är inte bara det som är innanför dina väggar i din lägenhet som är ditt hem. Även gemensamma utrymmen och miljön utanför huset är en del av ditt och dina grannars hem.

Odling

Är du intresserad av odling och har tillgång till en liten bit öppen yta utomhus? Ta då en titt i vår broschyr om pallkrageodling där du kan läsa om hur du kan odla dina egna grönsaker utan att ha tillgång till en vanlig rabatt! 

Har du ingen egen uteplats men är intresserad av att odla  i pallkrage i gemensamma odlingslådor, kontakta vårt kundcenter via chatt här på lkf.se eller gör en serviceanmälan via Mina sidor.

I fler och fler bostadsområden startas det upp odlingsgrupper och odlas i gemensamma odlingslådor.

Växter och djur i våra bostadsområden

Är du nyfiken på vilka växter som finns på din gård och kanske vilka som är ätbara? Ta en titt i vår broschyr om vilka växter som växer hos oss på LKF.

päron och äppleträd

Våra träd är värdefulla

Våra träd i områden är värdefulla och fyller en rad viktiga funktioner i utomhusmiljön. De hjälper till att behålla den biologiska mångfalden och är en viktig livsmiljö för våra allra minsta hyresgäster – insekter och smådjur. Men också för dig som bor i våra bostäder då träd hjälper till med att rena luften vi andas, fångar upp damm och stoft, jämnar ut temperaturskillnader och fördröjer vattenflöden. Det är positivt för både hälsa och rekreation – och inte minst för din trivsel i området.

Vi undviker i möjligaste mån att inte fälla eller beskära träd. Vi fäller enbart om trädet är sjukt, skadat eller har sjukdomsangrepp som inte går att åtgärda eller om trädet utgör en risk för att skada personer, egendom eller om det växer för nära en fastighet. Om vi anser att det är ett träd som vi måste ta ner och fälla, kommer vi plantera ett nytt träd av lämplig art på lämplig plats. Om det är möjligt låter vi stubbar stå kvar vid en eventuell trädfällning – stubbar är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vi fäller inte heller friska träd för att de fäller för mycket löv, skuggar en uteplats eller skymmer på annat sätt.

Snöröjning 

Under vintertid har LKF snöberedskap. Då arbetar delar av vår personal med snö- och halkbekämpning. I Genarp och Veberöd utförs snö- och halkbekämpning av externa entreprenörer. Snöröjningen påbörjas så snart snöfallet avtar. 

Vid halka och snöfall utför vi snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och vid entréer enligt ett prioriteringsschema som finns uppsatt på anslagstavlor i varje bostadsområde.

Vi använder i första hand sandning när vi halkbekämpar. Salt använder vi mycket restriktivt på grund av saltets miljöpåverkan på växtlighet och dagvatten. Salt använder vi bara sparsamt på entréer, trappor och andra utsatta ytor. Vi använder också salt som komplement vid mycket isiga förhållanden.

Bor du i ett radhus eller i en marklägenhet ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till din entré. 

Snöröjning av parkeringar

LKF snöröjer och halkbekämpar bara infartsvägar till bilplatser och besöksparkeringar. Den hyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för.