Med anledning av situationen i Ukraina

Med anledning av situationen i Ukraina, har vi samlat information som du som hyresgäst kan ha nytta av och var du ska vända dig om du har fler frågor kring situationen i Ukraina.

Så här agerar vi på LKF
Vi fokuserar på det vi är bäst på - att skapa fler och bättre hem. Vi ska fortsätta att ge våra hyresgäster god service, samtidigt undersöker vi hur vi kan stötta människor i behov i detta läge.

Skyddsrum nära våra bostäder 
I anslutning till många av våra bostäder finns det skyddsrum. De består vanligtvis av källarlokaler, förråd och föreningslokaler, som ska kunna ställas i ordning vid behov inom 48 timmar.  

Det är viktigt att du som hyresgäst känner till närmsta skyddsrum – skyddsrummen finns på MSBs skyddsrumskarta.

Till MSBs karta för skyddsrum 
Du kan läsa mer om skyddsrum på LKF och hur vi arbetar med dem här: 

Skyddsrum - Är hyresgäst - Lunds Kommuns Fastighetsbolag (lkf.se) 
Tillfälliga bostäder för flyktingar 
Vi har en dialog med Lunds kommun om kommunens/Migrationsverkets eventuella behov av bostäder för flyktingar. 

Situationen i Ukraina kan påverka leveranser av parkettgolv
I dagarna är det dags för flera av våra hyresgäster att göra sina HLU val (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). Dessvärre måste vi meddela att situationen i Ukraina påverkar- och försenar våra leveranser av parkettgolv. 

Som läget är nu och för dig som vill välja ett nytt parkettgolv, verkar det dröja innan du kan få ditt nya golv på plats.

Hur länge vi kommer att ha långa leveranstider är svårt för oss att säga just nu. Det beror på hur situationen i Ukraina utvecklar sig.

Ta del av korrekt information – var källkritisk 
Vid allvarliga händelser är det viktigare än någonsin att vara källkritisk och att du söker information hos betrodda källor. Det är viktigt att inte sprida rykten - fundera alltid över vem som ligger bakom informationen innan du delar den vidare. 

Håll dig uppdaterad om situationen och sök alltid information från betrodda källor, samlad information från myndigheterna hittar du på:

www.krisinformation.se 
Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till eller känner oro? 
Lunds kommun har samlad information på lund.se, där kan du bland annat få mer information om vad som gäller för de som vill söka skydd och asyl för personer från Ukraina, om du vill hjälpa personer på flykt, eller vart du kan vända dig om du känner oro eller vill ha stöd. 

Till Lunds kommun information om situationen i Ukraina
Om något händer – information om din hemberedskap 
Om det skulle ske en större kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Det är även klokt att ha en egen beredskap, en så kallad hemberedskap. Att ha en hemberedskap innebär framför allt att du har kunskap om var du får information, och kunskap om dina behov. 
 
Läs mer på lund.se: 

Om något händer - hemberedskap | Lunds kommun 
LKFs frågor och svar  
Med anledning av kriget i Ukraina, får vi på LKF en del frågor och funderingar till oss. Här finns en lista på de vanligaste frågorna och svaren vi fått.

Frågor och Svar för LKF med anledning av kriget i Ukraina (lkf.se)