Nycklar

När du flyttar ut måste du lämna in dina nycklar på ditt områdeskontor.

Den dag du ska flytta ut lämnar du nycklarna på ditt områdeskontor  innan klockan 12.00.

Upphör kontraktet att gälla på en helgdag så lämnar du nycklar första vardagen därefter. 

Utbytet av nycklar mellan dig och den nya hyresgästen får bara göras via områdeskontoret. Då kan LKF garantera att alla nycklar har kommit in. I annat fall måste du stå för kostnaden av ett låsbyte.

Mer information om nycklar och lås