Glad flicka med roller och pensel

Underhålla och renovera

En av fördelarna med att bo hos oss är att underhållet av din lägenhet ingår i hyran enligt en fastställd tidplan.

En gång om året får du som är hyresgäst hos oss på LKF ett erbjudande om att välja mellan olika renoveringsåtgärder genom det som vi kallar Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll HLU.

Utöver HLU kan du dessutom göra egna tillval och sätta en personlig prägel på din lägenhet. Du kan också göra en del renoveringar själv medan andra åtgärder kräver LKFs godkännande.