Större ombyggnadsprojekt

Vårt fastighetsbestånd varierar kraftigt i ålder. Ett stort antal av våra lägenheter är byggda på 1960 och 70-talet och dessa står nu inför omfattande ombyggnad och renovering under de närmaste åren. LKF avsätter årligen 75 miljoner för dessa arbeten.

Här presenterar vi några av våra större ombyggnadsprojekt. Under varje projekt hittar du alltid aktuell information om projekt så att du som berörs hela tiden vet vad som händer i ditt bostadsområde eller i din närmiljö.

Ombyggnad och utveckling i Klostergården

Bildfilen heter: Gråvädersv 4 G-N 2665.jpg

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

Läs mer

Ombyggnad av kv Havamal

Husentré i kvarteret Havamal på Linero

I den östra delen av Lund ligger Linero och kvarteren Eddan och Havamal. Husen i kvarteren ritades av Sten Samuelson och byggdes 1969-1972. Området består av 28 trevåningslängor med totalt 681 lägenheter. Den korsande Vikingavägen delar området i två delar, på södra sidan Eddan och på den norra sidan Havamal.

Läs mer