Södra Råbylund

I Södra Råbylund, cirka 2,5 km öster om Lunds centrum, växer en ny, modern stadsdel fram.

Här kommer på sikt att finnas en blandad bebyggelse med 1 500–2 000 bostäder, flera förskolor och skolor, parker, lekplatser och en större damm, Råbysjön.