Flygfoto över Linero i Lund

Linero och Mårtens Fälad

Linero genomgår nu en förnyelse, som blir ett lyft för hela den östra delen av Lund.

Linero torg har fått ett nytt utseende med bland annat en ny, stor livsmedelsbutik. Även den gamla centrumbyggnaden har renoverats och moderniseras. Storsatsningen på utbyggd handel, service och nya bostäder gör Linero torg till en attraktiv mötesplats för boende i hela östra Lund.

Vikingavägen, som löper genom Linero, har byggts om till en modern stadsgata med både bilväg, cykel- och gångväg. Målet är att öka tillgängligheten och tryggheten i hela området.

På Linero och på Mårtens Fälad finns flera skolor, idrottsanläggningar och grönområden. En cykeltur till centrala Lund tar ungefär 15 minuter.