Flerfamiljshus i Fiolen
Kartbild för: Fiolen

Fiolen

Fiolen. I det här området finns gott om gemensamma grönytor. Området är fritt från bilar och binds samman av ett gång- och cykelstråk.

I kvarteret finns flera små lekplatser. Centralt i kvarteret ligger dessutom en park med en större lekplats och en bollplan.

Lägenheterna fördelar sig på två trevånings flerfamiljshus samt 21 radhus och flerfamiljshus i två plan. Alla radhuslägenheter är byggda i etage. Byggåret är 1993. Samtliga lägenheter på bottenplan har egen tomt, övriga har balkong, som i vissa lägenheter är inglasad.

Östra Torn

På Östra Torn finns en trivsam blandning av radhus, villor och flerfamiljshus. Det finns gott om grönområden och i Östra Torns by finns gammal bymiljö bevarad. På nära gång- och cykelavstånd finns Ideon, LTH, Ekonomicentrum, MAX IV och ESS. Det är cirka 3,5 kilometer till Lunds centrum. På Östra Torn finns flera skolor (F-9) och förskolor. Här finns också Östra Torngården, som är både ett fritidshem och en fritidsgård. I området finns en närbutik, och på Sparta vid Tornavägen finns en större livsmedelsbutik.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Östra Torn
Bostadsområde: Fiolen
Adress: Flygelvägen 4-190
Hustyp: Flerfamiljshus och radhus
Färdigställt/ombyggt år: 1993
Arkitekt: HL AB
Antal lägenheter: 136
Våningar: 1-3 våningar
Hiss: I de två trevåningshusen finns hiss.
Förråd: Finns i källare, på vind eller i friliggande byggnad intill lägenheten.
Parkering: Garageplats och p-platser utomhus finns att hyra. Det finns fyra platser med ladduttag och fyra stycken som är förberedda, totalt 8 laddplatser. Lediga platser publiceras på lkf.se. Besöksparkering finns.
Cykelrum: Ja
Barnvagnsrum: I cykelförråd
Källsortering: Ja
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Hus och lekplats i Fiolen
Områdeskarta Fiolen