Glada barn framför ett fotbollsmål

Sponsring

På denna sida kan du göra en ansökan om sponsring för din förening, klubb eller organisation.

Sponsring är en del i vårt arbete med att skapa ett bättre Lund. Därför vill vi att de föreningar och verksamheter som vi stödjer bidrar till olika aktiviteter i våra bostadsområden, eller på annat sätt medverkar till ökad trivsel och en aktiv samt hälsosam fritid för våra hyresgäster. Det kan också handla om förmåner som våra hyresgäster får ta del av.

Sponsring är även viktigt för vårt arbete med att profilera oss som arbetsgivare, särskilt bland unga, samt en del av vårt varumärkesbyggande. 

Våra riktlinjer för sponsring

  • LKFs sponsring inriktar sig i första hand på aktiviteter och verksamheter inom Lunds kommun. Både inom Lunds stad och dess tätorter.

  • Vi vill samarbeta med föreningar och organisationer inom områden som idrott, kultur, miljö och samhälle. Sponsring av politiska och religiösa organisationer undviks.

  • Vi prioriterar de verksamheter som har en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet, samt de som berör flertalet LKF-hyresgäster.

  • De föreningar eller verksamheter vi väljer att sponsra ska dela LKFs grundläggande värderingar och synsätt. Våra värdeord är: Långsiktig, Utvecklande, Mänsklig och Pålitlig.

  • De idrottsföreningar vi sponsrar ska ha ett aktivt förebyggande arbete mot kränkningar genom kunskapshöjning kring kroppslig integritet, könsnormer och sexuella övergrepp

Ansökan om sponsring

  • Ansökningar via denna webbsida behandlas en gång per år, under oktober månad. Sista ansökningsdag 30:e september.
  • Sponsringsavtal skrivs på kalenderår mellan ett till tre år åt gången. Undantag kan ske vid sponsring av enskilda, tidsspecifika, aktiviteter eller event.
  • Utbetalning av sponsormedel sker mot faktura.
  • Uppföljning av befintliga sponsringsavtal sker kontinuerligt.

Ansökan om sponsring