Vi bryr oss. Tryggare tillsammans

Tryggt tillsammans

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel är en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende tycker vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Boinflytande

Boinflytande innebär att våra hyresgäster har möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin boendemiljö. Detta sker till exempel via 

  • hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
  • Hyresgästföreningen där boinflytandeverksamheten är reglerad i avtal med LKF
  • direkt kontakt med områdesvärden i bostadsområdet.

Läs mer om hur vi på LKF arbetare med boinflytande.

Vi finns i ditt bostadsområde 

För oss är personlig närvaro i områdena viktig. Ansikten som hyresgäster känner igen bidrar till ett tryggt och trivsamt boende 

Aktiviteter för gemenskap

LKF vill underlätta för gemenskap mellan grannar. Att ha en god relation till de personer som bor i ens närmiljö främjar både trygghet och trivsel. Exempel på aktiviteter som genomförs är odlingsgrupper och aktiviteter anordnade av den Lokala hyresgästföreningen

Trygghetsvandringar i våra bostadsområden 

En trygghetsvandring kan gå till på så sätt att områdesvärden tillsammans med representanter från lokala hyresgästföreningen och närpolisen promenerar i området och antecknar hur platser uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Belysning, växtlighet och områdets skötsel är exempel på sådant som kan påverka känslan av trygghet och som kan åtgärdas.

Huskurage

Med lite större omtanke om varandra kan vi tillsammans skapa trygghet i våra bostadsområden.

Huskurage är en arbetsmetod för hur vi tillsammans med er hyresgäster kan förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det gör vi genom att bli bättre på att visa omtanke och vara lyhörda – och agera.

Våra anställda ska bli ännu bättre på att lyssna, förstå och visa omsorg kring dessa frågor. Detta sker bland annat genom återkommande utbildningar av våra anställda, och genom att ha en dialog med er hyresgäster. På så sätt blir arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer ett arbete som alltid finns med i vår vardag.

I vårt arbete samarbetar vi med andra myndigheter och intresseföreningar, som exempelvis Hyresgästföreningen och Kvinnojouren här i Lund. 

Så här kan du agera som granne

Att visa civilkurage kan ske på många sätt. Man behöver inte alltid knacka på  dörren och fråga hur det står till, om man inte känner sig bekväm med det eller om man tror att man själv kommer utsätta sig för fara. Det går så klart att ringa på hos en annan granne och agera tillsammans, men det räcker också att man knackar på sitt värmeelement för att förhindra att någon ska fortsätta att fara illa. Den som utsätter någon för våld upptäcker då att det finns andra i närheten och brukar då stoppa angreppet, eller åtminstone behärska sig. Men en knackning ger också den som är utsatt mer styrka att göra motstånd, kanske för stunden och kanske efteråt! Det visar praktisk erfarenhet i arbetet utifrån Huskurage. Oavsett hur du väljer att agera så kan ditt agerande rädda ett liv. 

Är situationen akut? När det finns fara för liv och egendom ska du alltid först ringa 112.