Bostadsanpassning

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag till anpassningsåtgärder i din lägenhet, måste du ha vårt medgivande till att du får göra de sökta åtgärderna.

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten
  2. Skicka till ditt områdeskontor. Har ditt kontor en brevlåda utanför kan du lämna din blankett där. Du kan också e-posta den till kundcenter@lkf.se.