Hand som testar brandlarm

Brandsäkerhet

Med rätt kunskaper hade de flesta bränder i hemmet kunnat undvikas. Med små och enkla åtgärder är det lätt att få en säker boendemiljö.

I lägenheten

 • Kolla regelbundet att din brandvarnare fungerar. Byt batterier på din brandvarnare om det behövs. Har du en brandvarnare som det inte går att byta batteri på gör du en serviceanmälan.
  Få en gratis SMS påminnelse så du inte glömmer testa den.
 • Håll rent vid spis, spisfläkt och i elektriska apparater för att förebygga brand.
 • Rengör dina vitvaror, framför allt bakom dem där damm och smuts samlas.  
 • Ta alltid bort ludd från luddfiltret efter användning av torktumlare.
 • Se till att dina elkontakter är hela och rena, samt att sladdar inte är klämda eller skadade.
 • Håll alltid levande ljus under uppsikt. Innan du lämnar din bostad eller går och lägger dig, titta igenom din bostad så att inga ljus är tända eller elektriska apparater är på.

I trapphus, källare, vind och garage

 • Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskas risken för anlagda bränder.
 • Barnvagnar och andra tillhörigheter ska inte förvaras i trapphus eller gemensamma lokaler.  Upptäcker vår personal brandfarliga föremål i gemensamma utrymmen, trapphus, källare eller vindsgångar omhändertas dessa och återfås efter kontakt med ditt områdeskontor.
 • Rullatorer och annat som inte är brännbart får endast förvaras i trapphus och gemensamma utrymmen om de inte försvårar in- och utrymning. Vår områdespersonal avgör om de står i vägen eller inte.

Förvaring av brandfarliga varor

Behöver du förvara brandfarliga vätskor eller gasbehållare i din bostad? För allas trygghet och säkerhet -  läs och kontrollera i så fall att du uppfyller våra krav för vad som får förvaras i olika typer av lokaler.