Fönsterkarm med blomma, skål med citroner

Sköt om ditt hem

För att alla ska trivas i våra bostadsområden och i våra lägenheter, måste du vårda och sköta om ditt hem. Att var hyresgäst hos oss innebär både rättigheter och skyldigheter.

Här hittar du bland annat information om hur du kan underhålla  och sätta din personliga prägel på din lägenhet men också hur du ska källsortera och återbruka på ett hållbart sätt.