Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt tio gånger per år. Personalrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar inte i beslut. 

Ordinarie ledamöter 

  
 
   

   hakan_eklund.jpg

 

Ersättare

       

          

Personalrepresentanter

Annika Ramqvist (bild är på väg)