Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt tio gånger per år. Personalrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar inte i beslut. 

Ordinarie ledamöter 

  
 
      

Börje Hed (fnl)

Gert Andersson (c)

Ulf Nilsson (l)         

Ersättare

       

 

Camilla Lundberg (l)

Karin Stubbergaard (fi)

Personalrepresentanter