Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt tio gånger per år. Personalrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar inte i beslut. 

Bildfilen heter:

Tony Johansson (S)

Ordförande

Bildfilen heter:

Anneli Larsson (S)

Ledamot

Bildfilen heter:

Clas Fleming (V)

Ledamot

Bildfilen heter:

Erik Nordin (M)

Ersättare

Bildfilen heter:

Lars Lindfors (L)

Ersättare

Bildfilen heter:

Jakob Ursing (MP)

Ersättare

Bildfilen heter:

Börje Hed (FNL)

Vice ordförande

Bildfilen heter:

Lars Leonardsson (M)

Ledamot

Bildfilen heter:

Joakim Andersson (C)

Ledamot

Bildfilen heter:

Camilla Lundberg (L)

Ledamot

Bildfilen heter:

Lars-Mikael Adrian (S)

Ersättare

Bildfilen heter:

Erik Golovtchenko (KD)

Ersättare

Bildfilen heter:

Annika Ramqvist (LKF)

Personalrepresentant.