Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt tio gånger per år. Personalrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar inte i beslut. 

Ordinarie ledamöter 

  
 
   

  

Börje Hed (fnl)

Gert Andersson (c)

  

Ersättare

       

 

Karin Stubbergaard (fi)

Jakob Ursing (MP)

Personalrepresentanter