Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt tio gånger per år. Personalrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar inte i beslut. 

Bildfilen heter:

Lars Granath (M)

Ordförande

Bildfilen heter:

Mattias Olsson (S)

Vice ordförande

Bildfilen heter:

Ulf Nilsson (L)

Ledamot

Bildfilen heter:

Börje Hed (FNL)

Ledamot

Bildfilen heter:

Clas Fleming (V)

Ledamot

Bildfilen heter:

Håkan Ekelund (C)

Ledamot

Bildfilen heter:

Ingrid Malmqvist Norin (S)

Ledamot

Bildfilen heter:

Erik Nordin (M)

Ersättare

Bildfilen heter:

Karin Stubbergaard (FI)

Ersättare

Bildfilen heter:

Camilla Lindberg (L)

Ersättare

Bildfilen heter:

Torsten Czernyson (KD)

Ersättare

Bildfilen heter:

Jacob Ursing MP)

Ersättare

Bildfilen heter:

Eve Nilsson (LKF)

Personalrepresentant

Bildfilen heter:

Annika Ramqvist (LKF)

Personalrepresentant.