Uteplats på Ribbingska

Vilket boende passar dig?

LKF har bostäder som passar de flesta människors önskemål och behov under livets alla skeenden. Utöver våra vanliga bostäder utvecklar vi också olika boendekoncept som är anpassade till särskilda målgrupper.

Radhus och flerfamiljshus

I ett radhus har du ingen boende ovanför eller under dig, vilket du har i flerfamiljshus. Vi  använder också benämningen radhus  för villor, kedjehus och parhus.

En stor del av vårt bostadsbestånd är byggda med särskilt god tillgänglighet för personer med fysiska funktionsvariationer. 

55+, 65+ eller 70+

I våra bostäder för dig som är 55+, 65+ eller 70+ bor du bekvämt och funktionellt. Här slipper du tänka på bostadsskötsel och renovering. Planlösningarna passar även dig som har svårt att röra dig. Smarta detaljer som timer för eluttag och handtag i badrum finns i många av lägenheterna. Dina grannar är i liknande ålder som du själv, vilket ger trygghet och gemenskap.

Ett 55+ boende innebär att minst en av kontraktsinnehavarna är 55 år eller äldre. Det förutsätts att hushållet inte har hemmavarande barn.

Våra 65+ och 70+ boenden är avsedda för dig som är 65 respektive 70 år och äldre. Våra bostäder erbjuder ett bra boende med god tillgänglighet och trygghet. Lägenheterna ligger i markplan eller kan nås med hiss. De har oftast rymliga hygienutrymmen och sovrum.

Äldreboende

LKF erbjuder även fler äldreboende. Dessa söker du inte via bokön hos LKF utan du tar direkt kontakt med Lunds kommun som fördelar platserna.