Vi bygger nya bostäder

För att möta den stor efterfrågan på hyresbostäder är vårt mål är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 nya bostäder per år.

Gränden

Illustration på husen i kvarteret Gränden

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick för några år sedan en större renovering. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Läs mer

Kryptan

Illustration husen i kvarteret Kryptan i Södra Sandby

Kryptan omfattar ett helt nytt kvarter centralt i Södra Sandby med bland annat en ny vårdcentral, femtio lägenheter i varierande storlekar, parkeringar, nytt bibliotek samt tio servicebostäder till vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen.

Läs mer

Kuylenstjerna

Kuylenstjerna, Genarp

Ljusa och yteffektiva marklägenheter byggda i svenskt trä med privat terrass. Här bor du med närhet till centrum och vackra promenadstråk.

Läs mer

Skymningen

Illustration över Skymningen, nyproduktion i Brunnshög.

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög, precis intill spårvagnsstationen Solbjer, planerar vi att bygga ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Skymningen har planerad byggstart 2020.

Läs mer

Ådan Väster

Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.

Kvarteret Ådan innehåller yteffektiva hyresbostäder i centrumnära läge.

Läs mer