Vi bygger nya bostäder

För att möta den stor efterfrågan på hyresbostäder är vårt mål är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 nya bostäder per år.

Gränden, Norra Fäladen

Illustration på husen i kvarteret Gränden

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick en större renovering för några år sedan. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Läs mer

Knudsgården – NYPRODUKTION

Idalaskolan illustration

I Veberöd planerar vi att i en första etapp bygga 48 nya bostäder fördelade på 1 rum och kök till 5 rum och kök. Kvarteret kommer byggas där den gamla Idalaskolan låg. Etapp 1 kommer bestå av 4 bostadshus.

Läs mer

Kornknarren, Stångby

Bildfilen heter: kornknarren.jpg

Kvarteret Kornknarren planeras med trädgårdsstaden som ideal. I Stångby stationssamhälle ska bebyggelsen vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet.

Läs mer

Kryptan, Södra Sandby

Illustration husen i kvarteret Kryptan i Södra Sandby

Kryptan omfattar ett helt nytt kvarter centralt i Södra Sandby med bland annat en ny vårdcentral, femtio lägenheter i varierande storlekar, parkeringar, nytt bibliotek samt tio servicebostäder till vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen.

Läs mer

Kuylenstjerna, Genarp

Kuylenstjerna, Genarp

Cirka 2 mil öster om Lund, bygger LKF ljusa och yteffektiva marklägenheter byggda i svenskt trä med privat terrass. Här bor du med närhet till Genarps centrum och vackra promenadstråk.

Läs mer

Skymningen, Brunnshög

Illustration över Skymningen, nyproduktion i Brunnshög.

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög, precis intill spårvagnsstationen Solbjer, planerar vi att bygga ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Skymningen har planerad byggstart 2020.

Läs mer

Ådan, Väster

Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.

Kvarteret Ådan innehåller yteffektiva hyresbostäder i centrumnära läge. Kvarteret består av en byggnad i två delar. Den ena delen har tre våningar och den andra har fyra. Båda delarna har ett gemensamt trapphus med hiss. Lägenheterna i plan 1-3 har invändiga korridorer. Lägenheterna på plan fyra har loftgångar. Samtliga lägenheter i hela huset kan nås utan trappor. I markplan ligger alla lägenhetsförråd, rum för källsortering och den gemensamma tvättstugan.

Läs mer