Vi bygger nya bostäder

För att möta den stor efterfrågan på hyresbostäder är vårt mål är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 nya bostäder per år.

Gränden

Illustration på husen i kvarteret Gränden

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick för några år sedan en större renovering. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Läs mer

Klockan

Klockan uthyrning pågår

I bostadsområdet Klockan i Dalby har vi rivit de gamla radhuslängorna från 1963 för att ge plats åt 44 nya lägenheter.

Läs mer

Kryptan

Illustration husen i kvarteret Kryptan i Södra Sandby

Kryptan omfattar ett helt nytt kvarter centralt i Södra Sandby med bland annat en ny vårdcentral, femtio lägenheter i varierande storlekar, parkeringar, nytt bibliotek samt tio servicebostäder till vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen.

Läs mer

Skymningen

Illustration över Skymningen, nyproduktion i Brunnshög.

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög planerar vi att bygga ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Skymningen har planerad byggstart 2020.

Läs mer

Xplorion - Hållbart boende på Södra Brunnshög

Illustration på Xplorion

Xplorion är ett smart hus, byggt på ett smart sätt, fyllt med smarta byggtekniska lösningar - och är anpassat för att hyresgästerna ska kunna leva bilfritt, rökfritt och enligt “Sharing is caring”-principen.

Läs mer

Ådan Väster

Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.

Kvarteret Ådan innehåller yteffektiva hyresbostäder i centrumnära läge.

Läs mer