Illustration över Skymningen, nyproduktion i Brunnshög.

Skymningen, Brunnshög

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög, precis intill spårvagnsstationen Solbjer, planerar vi att bygga ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Skymningen har planerad byggstart 2020.

LKF flyttar in i Skymningen

LKF ska flytta sina verksamheter från Lilla tvärgatan och Magistratsvägen till det nybyggda kontoret. Det är det första kontorsprojektet i den nya stadsdelen – och LKF blir ett av de första företagen på Brunnshög när vi flyttar delar av verksamheten dit under 2022.

Lägenheterna hyrs ut våren 2021

Lägenheterna hyrs ut under april/maj 2021. Under april kommer lägenheterna publiceras på lkf.se och då kan du anmäla intresse. Inflytt beräknas ske i början av 2022.

Hyresnivån på lägenheterna ligger på ungefär följande nivåer. 2rok ca 7200kr/mån. 3rok ca 8400-9500kr/mån. 4 rok ca 10000-10400kr/mån.

Alla lägenheter har balkong/uteplats och gemensam innergård 

Huset är byggt med atriumgård och har en gemensam innergård för bostadshyresgäster och lokalhyres-gäster. På våning 3 finns en gemensam yta på ca 45 m2 med planteringar som löper runt atriumgården. Denna är avsedd att kunna användas av samtliga lägenhetshyresgäster. Trädgårdsmöbler tillhandahålls av LKF.

Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Lägenhetstyperna 3 rok 78 m2 och 4 rok 85,7 m2 har en extra balkong förutom en stor balkong om 12 m2. Samtliga lägenheter på plan 3 får förutom balkong en extra uteplats med begränsad användbarhet. Det blir en liten yta som ligger mot den gemensamma grönytan.

Vill du veta mer? Läs vår broschyr om Skymningen

Brunnshög

I nordöstra delen av Lund växer en ny stadsdel fram. Brunnshög siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här. I brunnshög finner du en charmig stadsmiljö med spårväg och en plats där hjärta och hjärna möts.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Brunnshög
Bostadsområde: Södra Brunnshög
Adress: Brunnshögsgatan 37 och Solbjersvägen 40
Hustyp: Flerfamiljshus, kommersiella lokaler och kontor
Färdigställt/ombyggt år: Planerad inflyttning 2022
Arkitekt: Fojab
Antal lägenheter: 49
Våningar: 5 respektive 7
Hiss: Ja
Förråd: Till lägenheterna finns inga separata lägenhetsförråd i källare eller vind. Till varje lägenhet hör ett förråd som ligger inne i lägenheten och ingår i lägenhetens boarea.
Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra i P-huset som ligger intill. Dessa hyrs ut av LKP och inte LKF. Bilpool kommer att finnas och medlemskap i bilpoolsbolag ingår i hyran tom 2027.
Cykelrum: Ja, inomhus på entréplan
Barnvagnsrum: Ja, i trapphuset på plan 2.
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en sopsugsanläggning.
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Adress Våning Rum Yta Hyra Planlösning/
Objektnr
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0132
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0133
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0134
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0135
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0142
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0143
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0144
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0145
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0137
Brunnshögsgatan 37 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-37-0138
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0147
Brunnshögsgatan 37 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0148
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0152
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0153
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0154
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0155
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0157
Brunnshögsgatan 37 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-37-0158
Brunnshögsgatan 37 3 4 Rum och kök F 84 10056 4221-37-0131
Brunnshögsgatan 37 5 4 Rum och kök F 85 10038 4221-37-0156
Brunnshögsgatan 37 5 4 Rum och kök F 84 9987 4221-37-0151
Brunnshögsgatan 37 4 4 Rum och kök F 84 9987 4221-37-0141
Brunnshögsgatan 37 4 4 Rum och kök F 85 10038 4221-37-0146
Brunnshögsgatan 37 3 4 Rum och kök F 85 10108 4221-37-0136
Solbjersvägen 40 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-40-0132
Solbjersvägen 40 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-40-0133
Solbjersvägen 40 3 2 Rum och kök F 55 7233 4221-40-0134
Solbjersvägen 40 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0142
Solbjersvägen 40 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0143
Solbjersvägen 40 4 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0144
Solbjersvägen 40 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0152
Solbjersvägen 40 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0153
Solbjersvägen 40 5 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0154
Solbjersvägen 40 6 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0162
Solbjersvägen 40 6 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0163
Solbjersvägen 40 6 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0164
Solbjersvägen 40 7 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0172
Solbjersvägen 40 7 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0173
Solbjersvägen 40 7 2 Rum och kök F 55 7164 4221-40-0174
Solbjersvägen 40 7 3 Rum och kök F 78 9435 4221-40-0175
Solbjersvägen 40 6 3 Rum och kök F 78 9435 4221-40-0165
Solbjersvägen 40 7 3 Rum och kök F 67 8355 4221-40-0171
Solbjersvägen 40 5 3 Rum och kök F 67 8355 4221-40-0151
Solbjersvägen 40 6 3 Rum och kök F 67 8355 4221-40-0161
Solbjersvägen 40 4 3 Rum och kök F 67 8355 4221-40-0141
Solbjersvägen 40 3 3 Rum och kök F 67 8424 4221-40-0131
Solbjersvägen 40 3 4 Rum och kök F 86 10424 4221-40-0135
Solbjersvägen 40 5 4 Rum och kök F 86 10354 4221-40-0155
Solbjersvägen 40 4 4 Rum och kök F 86 10354 4221-40-0145