Bildfilen heter: koggen_webb_toppbild.jpg

Koggen, Linero

Fastigheten Koggen 2 ligger i hörnet där Sandbyvägen och Hugins väg möts, i östra Lund. Projektet Koggen består av sju byggnader, både höghus, låghus och radhus. Två av byggnaderna som byggs kommer att hyras av Lunds kommun som servicebostäder och gruppbostad.

Gården mellan husen Hansagatan 2 och 4 har platser för gemenskap och rekreation. Kring gårdar och uteplatser planteras häckar. Hansagatan som går igenom bostadsområdet har en allé.

LKF har satsat på mobilitetsfrämjande åtgärder i detta projekt och kommer att erbjuda medlemskap i ett bilpoolbolag till våra hyresgäster. Vi har även stort cykelutrymme under tak. Detta finns på Hansagatan 2 i källarplan med med ingång direkt från markplan med dagsljusinläpp. Alla som bor på Koggen har tillgång till detta cykelutrymme för parkering med cyklar eller lådcyklar. Här finns även möjlighet till att reparera din cykel.

Mer information hösten 2022

Under hösten 2022 kommer mer information med planritningar och exakta hyror. Uthyrning planeras att ske under våren 2023 och inflyttning september 2023.

Hyrorna kommer att ligga ungefär i följande spann:

1 rum och kök – 6 000-6 500 kronor
2 rum och kök – 7 500-8 800 kronor
3 rum och kök – 9 500-11 500 kronor
4 rum och kök – 11 500-14 500 kronor
5 rum och kök – 14 500 kronor

Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Råbylund
Bostadsområde: Koggen
Adress: Hansagatan 1, 3A-D, 5A-H, J, 2A-B, 4-6
Hustyp: Flerfamiljshus samt radhus
Färdigställt/ombyggt år: Planerad inflyttning september 2023
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter AB
Antal lägenheter: 55
Våningar: 2 respektive 4 våningar
Hiss: Ja, i fyravåningshusen
Förråd: Samtliga lägenheter har ett förråd. De är fördelade olika i de olika husen. Finns vindsförråd, källarförråd eller utomhusförråd i anslutning till entrén. 3 lägenheter som ligger i hus Hansagatan 5 på våning 2 har förråd inne i lägenheten och ytan på förrådet ingår i bostadens area och hyra.
Parkering: I kvarterets innersta del finns en större parkeringsplats för hyresgäster, personal och besökare. Ett antal parkeringsplatser är försedda med laddstolpar. Längs gatan finns det ytterligare några gästparkeringar. Parkeringsplatser hyrs ut till sökande i vår fordonskö enligt gällande poängregler. Lediga p-platser publiceras på lkf.se. Observera att det inte finns lika många platser som lägenheter. Det kommer finnas en bilpool i kvarteret.
Cykelrum: Vid husen finns det cykelparkering i nära anslutning till entréerna. I källaren på Hansagatan 2 finns ett cykelutrymme inklusive utrymme för cykelreparationer. Denna källare är åtkomlig utifrån i markplan och är tillgänglig för alla som bor i området.
Barnvagnsrum: Ja
Källsortering: I anslutning till husen finns en gemensam källsortering. Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fack.
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Översiktskarta över kvarter Koggen med placering av byggnaderna