För leverantörer

Så här skickar du en faktura till oss på LKF.

För fakturering via EDI:
Skicka förfrågan via VAN-operatör eller till edi.service@lkf.se

Pappersfaktura skickas till:
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675
221 01 Lund

E-postfaktura skickas till:
pdf.fakturor@lkf.se 
(Observera - endast ett dokument per faktura)

Referensmärkning ska bestå av beställarens för- och efternamn,

Vid frågor är du välkommen att  e-posta Cecilia Nilsson

Paying from abroad

If you are paying from abroad and don’t have access to a bank transfer, use our IBAN and Swift code for payment.

SE1595000099603408031692

NDEASESS