För leverantörer

Samtliga leverantörer till Lunds Kommuns Fastighets AB ska fakturera oss med elektroniska fakturor. Elektroniska fakturor och e-fakturor är miljövänligare, säkrare och medför en effektivare hantering. PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.

Faktureringskrav

För att vi ska kunna hantera era fakturor ställer vi krav på vad som måste finnas med på fakturan. Fakturan ska vara fullständig enligt Mervärdesskattelagen (1994:200) och beställarens för- och efternamn ska vara specificerat på fakturan.

Saknas obligatorisk information har vi rätt att stoppa fakturan tills ni har åtgärdat felet.

Medarbetare på Lunds Kommuns Fastighets AB som gör en beställning är skyldig att uppge för- och efternamn, saknar ni referens önskar vi att ni begär det av beställaren innan ni fakturerar oss.

Vid frågor är du välkommen att mejla faktura.fragor@lkf.se