För leverantörer

Välkommen leverantör. Här hittar du information om fakturering.

Samtliga leverantörer till Lunds Kommuns Fastighets AB ska fakturera oss med elektroniska fakturor (EDI). Elektroniska fakturor och e-fakturor är miljövänligare, säkrare och medför en effektivare hantering.

Vårt GLN-nummer (EDI): 7365560504348
Peppol-ID: 0007:5560504341

PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.

LKF samarbetar med Pagero för att erbjuda elektronisk fakturering. På Pageros hemsida finns mer information om vilka alternativ som finns tillgängliga.

Faktureringskrav

För att vi ska kunna hantera era fakturor ställer vi krav på vad som måste finnas med på fakturan. Fakturan ska vara fullständig enligt Mervärdesskattelagen (1994:200) och beställarens för- och efternamn ska vara specificerat på fakturan.

Saknas obligatorisk information har vi rätt att stoppa fakturan tills ni har åtgärdat felet.

Medarbetare på Lunds Kommuns Fastighets AB som gör en beställning är skyldig att uppge för- och efternamn. Saknar ni referens önskar vi att ni begär det av beställaren innan ni fakturerar oss.

Frågor?

Har du frågor så svarar vi gärna på dem via faktura.fragor@lkf.se