A decorative image01877_felixgerlach_klar.jpg
Kartbild för: Gränden, Norra Fäladen – 153 lägenheter på totalt åtta hus

Gränden, Norra Fäladen – 153 lägenheter på totalt åtta hus

På Offerkällan har vi skapat nya bostäder i kvarteret Gränden för att komplettera utbudet av lägenheter. Vi har också utvecklat och förbättrat miljön kring området samt gjort den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Kvarteret Gränden innehåller totalt 153 lägenheter. Dessutom tio servicelägenheter för kommunens vård- och omsorgsförvaltningen i ett eget hus samt en gruppbostad. Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex är inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Husen är mellan två och sex våningar höga.

Husen har fasader av ljust tegel och ett gemensamt formspråk som är tänkt att harmoniera med och komplettera de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna genom och mellan husen skapar kontakt mellan Sankt Hans gränd och befintliga gårdar en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata kommer trottoaren att breddas och markbeläggning samt belysning kommer att ses över. Två av garagen kommer att nås via entréer i de nya husen.

Tvättstugor eller egen tvättmaskin i lägenheten

Det finns gemensamma tvättstugor i hus 48 samt hus 1F. De som bor i hus 50 tvättar i grannhuset 48. Tvättstugorna kommer att vara så kallade moderna tvättstugor – det innebär att du bokar en specifik maskin och inte hela tvättstugan. Du har då valmöjlighet att boka bara tvättmaskinerna eller bara en torktumlare eller ett torkskåp. Möjlighet finns att välja tvättutrustning i lägenheten som tillval. Lägenheter med ett eller två rum och kök kan välja kombimaskin som är tvätt och tork i samma maskin, lägenheter med tre rum och kök kan välja tvättmaskin och torktumlare som tillval.

Nyfiken på lägenheterna? Se filmerna

Vi har varit på plats i de nästan klara lägenheterna och kollat in planlösning och material. Tryck på länkarna nedan för att se de olika filmerna:

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Norra Fäladen
Bostadsområde: Gränden
Adress: Sankt Hans gränd
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Etapp 1 september-december 2020, etapp 2 december 2021
Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)
Antal lägenheter: Totalt 153 lägenheter och 10 servicelägenheter. Hyrs ut i två etapper. I etapp 1 är det 90 lägenheter och etapp 2 är det 63 lägenheter
Våningar: 8 hus med mellan 3-6 våningar. Hus 58 har även en lågdel med två våningar
Hiss: Ja, i hus med 3-6 våningar. Lägenheter på våning 2 i låghusen nås med hiss i hus 58 och sedan utgången till loftgången.
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset Sankt Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.
Parkering: Parkeringsplatser finns i de befintliga underjordiska garagen. Inga utomhusplatser kommer att finnas i området. Besöksplatser kommer att finnas vid färdigställandet av etapp 2. Vid inflyttning av etapp 1 pågår fortfarande byggnation av etapp 2 vilket innebär att alla garage inte kommer att vara öppna. Det kommer därför att pågå evakuering av befintliga hyresgäster i de stängda garagen som flyttas till de garage som är öppna. Det innebär att det är endast ett fåtal garageplatser som kan hyras ut. LKF kan inte garantera att du får en garageplats. Platserna hyrs ut efter kötid i vår fordonskö. Bilpoolsmedlemskap Small hos Sunfleet ingår i hyran under de fem första åren från färdigställande av etapp 2.
Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.
Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en gemensam källsortering.
Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen på Sankt Hans gränd 58.
Områdeskontor: Magistratsvägen 23
A decorative image01091_felixgerlach_klar.jpg
A decorative image01082_felixgerlach_klar.jpg
A decorative imageofferkallan_2021_webb.jpg