Illustration på husen i kvarteret Gränden
Kartbild för: Gränden

Gränden

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick för några år sedan en större renovering. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Lägenheterna för etapp 1 och 2 

Intresseanmälan till etapp 1 är avslutad. Uthyrning av etapp 2 kommer att ske under våren 2021. Vid frågor kontakta kundcenter: 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Nyfiken på lägenheterna? Se filmerna

Vi har varit på plats i de nästan klara lägenheterna och kollat in planlösning och material. Tryck på länkarna nedan för att se de olika filmerna:

164 lägenheter på totalt åtta hus

Kvarteret Gränden innehåller totalt 164 lägenheter varav tio servicelägenheter för Vård- och Omsorgsförvaltningen i eget hus samt en gruppbostad. Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex kommer att vara inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Husen kommer att vara mellan två och sex våningar höga.

Husen har fasader av ljust tegel och ett gemensamt formspråk som är tänkt att harmoniera med och komplettera de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna genom och mellan husen skapar kontakt mellan Sankt Hans gränd och befintliga gårdar en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata kommer trottoaren att breddas och markbeläggning samt belysning kommer att ses över. Två av garagen kommer att nås via entréer i de nya husen.

 

Mer information om etapp 1 av gränden, tryck på bilden nedan

Mer information materialet i lägenheterna: 

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Norra Fäladen
Bostadsområde: Gränden
Adress: Sankt Hans gränd
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Etapp 1 september-december 2020. Etapp 2 planerad inflyttning årsskiftet 2021/2022
Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)
Antal lägenheter: Totalt 154 lägenheter + 10 servicelägenheter. Hyrs ut i två etapper. I etapp 1 är det 90 lägenheter och etapp 2 är det 64 lägenheter
Våningar: 8 hus med mellan 3-6 våningar. Hus 58 har även en lågdel med endast 2 våningar
Hiss: Ja men endast i hus med 3-6 våningar. Låghuset har ingen hiss.
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset S:t Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.
Parkering: Parkeringsplatser finns i de befintliga underjordiska garagen. Inga utomhusplatser kommer att finnas i området. Besöksplatser kommer att finnas vid färdigställandet av etapp 2. Ca 2022. Vid inflyttning av etapp 1 pågår fortfarande byggnation av etapp 2 vilket innebär att alla garage inte kommer att vara öppna. Det kommer därför att pågå evakuering av befintliga hyresgäster i de stängda garagen som flyttas till de garage som är öppna. Det innebär att det är endast ett fåtal garageplatser som kan hyras ut. LKF kan inte garantera att du får en garageplats. Platserna hyrs ut efter kötid i vår fordonskö. Bilpoolsmedlemskap Small hos Sunfleet ingår i hyran under de 5 första åren från färdigställande av etapp 2.
Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.
Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en gemensam källsortering.
Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen på S:t Hans gränd 58.
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Adress Våning Rum Yta Hyra Planlösning/
Objektnr
Sankt Hans Gränd 52 0 1 Rum och kök F 31 4700 3021-52-0101
Sankt Hans Gränd 52 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-52-0111
Sankt Hans Gränd 52 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-52-0112
Sankt Hans Gränd 52 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-52-0113
Sankt Hans Gränd 52 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-52-0114
Sankt Hans Gränd 52 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-52-0115
Sankt Hans Gränd 52 2 2 Rum och kök F 54 6840 3021-52-0121
Sankt Hans Gränd 52 4 2 Rum och kök F 54 6840 3021-52-0141
Sankt Hans Gränd 52 3 2 Rum och kök F 54 6774 3021-52-0131
Sankt Hans Gränd 52 3 3 Rum och kök F 76 8681 3021-52-0132
Sankt Hans Gränd 52 3 3 Rum och kök F 72 8386 3021-52-0133
Sankt Hans Gränd 52 3 3 Rum och kök F 74 8600 3021-52-0134
Sankt Hans Gränd 52 4 3 Rum och kök F 76 8681 3021-52-0142
Sankt Hans Gränd 52 4 3 Rum och kök F 72 8386 3021-52-0143
Sankt Hans Gränd 52 4 3 Rum och kök F 74 8666 3021-52-0144
Sankt Hans Gränd 52 2 3 Rum och kök F 76 8681 3021-52-0122
Sankt Hans Gränd 52 2 3 Rum och kök F 72 8386 3021-52-0123
Sankt Hans Gränd 52 2 3 Rum och kök F 74 8600 3021-52-0124
Sankt Hans Gränd 54 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-54-0111
Sankt Hans Gränd 54 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-54-0112
Sankt Hans Gränd 54 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-54-0113
Sankt Hans Gränd 54 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-54-0114
Sankt Hans Gränd 54 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-54-0115
Sankt Hans Gränd 54 2 2 Rum och kök F 54 6840 3021-54-0121
Sankt Hans Gränd 54 3 2 Rum och kök F 54 6774 3021-54-0131
Sankt Hans Gränd 54 4 2 Rum och kök F 54 6840 3021-54-0141
Sankt Hans Gränd 54 4 3 Rum och kök F 76 8681 3021-54-0142
Sankt Hans Gränd 54 4 3 Rum och kök F 72 8386 3021-54-0143
Sankt Hans Gränd 54 4 3 Rum och kök F 74 8666 3021-54-0144
Sankt Hans Gränd 54 3 3 Rum och kök F 76 8681 3021-54-0132
Sankt Hans Gränd 54 3 3 Rum och kök F 72 8386 3021-54-0133
Sankt Hans Gränd 54 3 3 Rum och kök F 74 8600 3021-54-0134
Sankt Hans Gränd 54 2 3 Rum och kök F 76 8681 3021-54-0122
Sankt Hans Gränd 54 2 3 Rum och kök F 72 8386 3021-54-0123
Sankt Hans Gränd 54 2 3 Rum och kök F 74 8600 3021-54-0124
Sankt Hans Gränd 56 0 1 Rum och kök F 31 4700 3021-56-0101
Sankt Hans Gränd 56 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-56-0111
Sankt Hans Gränd 56 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-56-0112
Sankt Hans Gränd 56 1 2 Rum och kök F 47 6059 3021-56-0113
Sankt Hans Gränd 56 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-56-0114
Sankt Hans Gränd 56 1 2 Rum och kök F 46 5986 3021-56-0115
Sankt Hans Gränd 56 2 2 Rum och kök F 54 6840 3021-56-0121
Sankt Hans Gränd 56 3 2 Rum och kök F 54 6774 3021-56-0131
Sankt Hans Gränd 56 4 2 Rum och kök F 54 6840 3021-56-0141
Sankt Hans Gränd 56 4 3 Rum och kök F 76 8681 3021-56-0142
Sankt Hans Gränd 56 4 3 Rum och kök F 72 8386 3021-56-0143
Sankt Hans Gränd 56 4 3 Rum och kök F 74 8666 3021-56-0144
Sankt Hans Gränd 56 3 3 Rum och kök F 76 8681 3021-56-0132
Sankt Hans Gränd 56 3 3 Rum och kök F 72 8386 3021-56-0133
Sankt Hans Gränd 56 3 3 Rum och kök F 74 8600 3021-56-0134
Sankt Hans Gränd 56 2 3 Rum och kök F 76 8681 3021-56-0122
Sankt Hans Gränd 56 2 3 Rum och kök F 72 8386 3021-56-0123
Sankt Hans Gränd 56 2 3 Rum och kök F 74 8600 3021-56-0124
Sankt Hans Gränd 58 1 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1113
Sankt Hans Gränd 58 1 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1114
Sankt Hans Gränd 58 1 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1115
Sankt Hans Gränd 58 2 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1123
Sankt Hans Gränd 58 2 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1124
Sankt Hans Gränd 58 2 1 Rum och kök F 35 5050 3021-58-1125
Sankt Hans Gränd 58 2 2 Rum och kök F 62 7464 3021-58-1126
Sankt Hans Gränd 58 2 2 Rum och kök F 60 7118 3021-58-1128
Sankt Hans Gränd 58 3 2 Rum och kök F 54 7071 3021-58-1131
Sankt Hans Gränd 58 3 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1133
Sankt Hans Gränd 58 3 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1134
Sankt Hans Gränd 58 3 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1136
Sankt Hans Gränd 58 4 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1141
Sankt Hans Gränd 58 4 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1143
Sankt Hans Gränd 58 4 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1144
Sankt Hans Gränd 58 4 2 Rum och kök F 54 7071 3021-58-1146
Sankt Hans Gränd 58 5 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1151
Sankt Hans Gränd 58 5 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1153
Sankt Hans Gränd 58 5 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1154
Sankt Hans Gränd 58 5 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1156
Sankt Hans Gränd 58 6 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1161
Sankt Hans Gränd 58 6 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1163
Sankt Hans Gränd 58 6 2 Rum och kök F 47 6488 3021-58-1164
Sankt Hans Gränd 58 6 2 Rum och kök F 54 6939 3021-58-1166
Sankt Hans Gränd 58 2 3 Rum och kök F 74 8452 3021-58-1121
Sankt Hans Gränd 58 2 3 Rum och kök F 76 8536 3021-58-1122
Sankt Hans Gränd 58 1 3 Rum och kök F 74 8386 3021-58-1111
Sankt Hans Gränd 58 1 3 Rum och kök F 76 8536 3021-58-1112
Sankt Hans Gränd 58 2 4 Rum och kök F 78 9437 3021-58-1127
Sankt Hans Gränd 58 6 4 Rum och kök F 78 9503 3021-58-1165
Sankt Hans Gränd 58 6 4 Rum och kök F 78 9569 3021-58-1162
Sankt Hans Gränd 58 5 4 Rum och kök F 78 9503 3021-58-1155
Sankt Hans Gränd 58 5 4 Rum och kök F 78 9569 3021-58-1152
Sankt Hans Gränd 58 4 4 Rum och kök F 78 9503 3021-58-1145
Sankt Hans Gränd 58 4 4 Rum och kök F 78 9569 3021-58-1142
Sankt Hans Gränd 58 3 4 Rum och kök F 78 9503 3021-58-1135
Sankt Hans Gränd 58 3 4 Rum och kök F 78 9569 3021-58-1132
Illustration på husen i kvarteret Gränden
Illustration på husen i kvarteret Gränden

Gator inom området

  • S:t Hans gränd