Illustration på husen i kvarteret Gränden
Kartbild för: Gränden

Gränden

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick för några år sedan en större renovering. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Kvarteret Gränden innehåller totalt 164 lägenheter varav tio servicelägenheter för Vård- och Omsorgsförvaltningen i eget hus samt en gruppbostad. Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex kommer att vara inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Husen kommer att vara mellan två och sex våningar höga.

Husen har fasader av ljust tegel och ett gemensamt formspråk som är tänkt att harmoniera med och komplettera de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna genom och mellan husen skapar kontakt mellan Sankt Hans gränd och befintliga gårdar en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata kommer trottoaren att breddas och markbeläggning samt belysning kommer att ses över. Två av garagen kommer att nås via entréer i de nya husen.

Mer information om etapp 1 av gränden, tryck på bilden nedan

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Norra Fäladen
Bostadsområde: Gränden
Adress: Sankt Hans gränd
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Preliminär inflyttning september 2020
Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)
Antal lägenheter: Totalt 154 lägenheter + 10 servicelägenheter. Hyrs ut i två etapper. I etapp 1 är det 90 lägenheter och etapp 2 är det 64 lägenheter
Våningar: 8 hus med mellan 2-6 våningar
Hiss: Ja
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset S:t Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.
Parkering: Parkeringsplatser kommer att finnas i de befintliga underjordiska garagen. Inga utomhusplatser kommer att finnas för uthyrning. Vid inflyttning pågår fortfarande byggnation av etapp 2 vilket innebär att alla garage inte kommer att vara öppna. Det kommer därför att pågå evakuering av befintliga hyresgäster i de stängda garagen som flyttas till de garage som är öppna. Det innebär att vid inflyttning av etapp 1 är det endast ett fåtal garageplatser som kan hyras ut. Dessa kommer att fördelas efter den sökandes köpoäng i LKF fordonskö. Står du inte i kön ännu så kan du ställa dig i kön redan idag och börja samla poäng.
Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.
Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en gemensam källsortering.
Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen på S:t Hans gränd 58.
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Illustration på husen i kvarteret Gränden
Illustration på husen i kvarteret Gränden