Illustration på husen i kvarteret Gränden
Kartbild för: Gränden, Norra Fäladen

Gränden, Norra Fäladen

Offerkällan består idag till största delen av generöst tilltagna tre- och fyrarumslägenheter och genomgick en större renovering för några år sedan. Nu fortsätter vi att utveckla och förbättra miljön på Offerkällan genom att skapa nya bostäder med andra lägenhetsstorlekar samt göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Lägenheterna byggs i två etapper. Etapp ett med de första 90 lägenheterna är redan inflyttade och klara. Nu bygger vi etapp två med ytterligare 63 lägenheter.

Lägenheterna för etapp två hyrs ut under våren 

Lägenheterna kommer att läggas ut 3 maj. Då kan du anmäla intresse till lägenheterna. Inflyttning kommer ske vid olika tidpunkter i de olika husen. Inflyttning i hus nummer 50 och 1F beräknas ske början på december 2021 medan inflyttning i hus nummer 48 beräknas ske mitten på januari 2022.


Hus 48 och 50 består av fyra våningar. I hus nummer 48 finns en 1 rum med kök i souterrängplan som har en lägre angiven boyta än total golvyta då denna ligger i souterräng. Denna lägenhet har ingen balkong eller uteplats. Lägenheterna på plan ett i hus 48 och 50 har en uteplats vid entrén. Övriga lägenheter har balkong och några har en extra fransk balkong. Lägenheten med tre rum och kök, 74 kvadratmeter, på våning 4 har 2 balkonger.
 
Hus 1F är ett hus med tre våningar med loftgångar på våning 2 och 3. Samtliga lägenheter på vån 2 och 3 utom 1 rum och kök på 34 kvadratmeter intill trapphuset nås via loftgångar.

Huset har en passage i markplan genom huset. På ena sidan passagen ligger 3 stycken 1 rum  med kök på våning ett med balkong, då de ligger en bit ovan mark. På andra sidan passagen i markplan ligger ett gruppboende för Vård och omsorg med egen entré. På våning två och tre finns LKF-lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong utom de med 1 rum med kök på 34 kvadratmeter i norra delen av huset som har fransk balkong.

Se planlösningar för lägenheterna:

Planritningar för lägenheterna i etapp 2 av Gränden

Tvättstugor eller egen tvättmaskin i lägenheten

Det finns gemensamma tvättstugor i hus 48 samt hus 1F. De som bor i hus 50 tvättar i grannhuset 48. Tvättstugorna kommer att vara så kallade moderna tvättstugor – det innebär att du bokar en specifik maskin och inte hela tvättstugan. Du har då valmöjlighet att boka bara tvättmaskinerna eller bara en torktumlare eller ett torkskåp. Möjlighet finns att välja tvättutrustning i lägenheten som tillval. Lägenheter med ett eller två rum och kök kan välja kombimaskin som är tvätt och tork i samma maskin, lägenheter med tre rum och kök kan välja tvättmaskin och torktumlare som tillval.

Uthyrning av etapp två kommer att ske under maj 2021. Vid frågor kontakta kundcenter: 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Nyfiken på lägenheterna? Se filmerna

Vi har varit på plats i de nästan klara lägenheterna och kollat in planlösning och material. Tryck på länkarna nedan för att se de olika filmerna:

153 lägenheter på totalt åtta hus

Kvarteret Gränden innehåller totalt 153 lägenheter. Dessutom tio servicelägenheter för kommunens vård- och omsorgsförvaltningen i ett eget hus samt en gruppbostad. Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex är inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Husen är mellan två och sex våningar höga.

Husen har fasader av ljust tegel och ett gemensamt formspråk som är tänkt att harmoniera med och komplettera de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna genom och mellan husen skapar kontakt mellan Sankt Hans gränd och befintliga gårdar en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata kommer trottoaren att breddas och markbeläggning samt belysning kommer att ses över. Två av garagen kommer att nås via entréer i de nya husen.

Mer information materialet i lägenheterna: 

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Norra Fäladen
Bostadsområde: Gränden
Adress: Sankt Hans gränd
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Etapp 1 september-december 2020. Etapp 2 planerad inflyttning december 2021
Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)
Antal lägenheter: Totalt 153 lägenheter och 10 servicelägenheter. Hyrs ut i två etapper. I etapp 1 är det 90 lägenheter och etapp 2 är det 63 lägenheter
Våningar: 8 hus med mellan 3-6 våningar. Hus 58 har även en lågdel med två våningar
Hiss: Ja, i hus med 3-6 våningar. Lägenheter på våning 2 i låghusen nås med hiss i hus 58 och sedan utgången till loftgången.
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset Sankt Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.
Parkering: Parkeringsplatser finns i de befintliga underjordiska garagen. Inga utomhusplatser kommer att finnas i området. Besöksplatser kommer att finnas vid färdigställandet av etapp 2. Vid inflyttning av etapp 1 pågår fortfarande byggnation av etapp 2 vilket innebär att alla garage inte kommer att vara öppna. Det kommer därför att pågå evakuering av befintliga hyresgäster i de stängda garagen som flyttas till de garage som är öppna. Det innebär att det är endast ett fåtal garageplatser som kan hyras ut. LKF kan inte garantera att du får en garageplats. Platserna hyrs ut efter kötid i vår fordonskö. Bilpoolsmedlemskap Small hos Sunfleet ingår i hyran under de fem första åren från färdigställande av etapp 2.
Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.
Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en gemensam källsortering.
Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen på Sankt Hans gränd 58.
Områdeskontor: Magistratsvägen 23
Adress Våning Rum Yta Hyra Planlösning/
Objektnr
Sankt Hans Gränd 1F 1 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6101
Sankt Hans Gränd 1F 1 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6102
Sankt Hans Gränd 1F 1 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6103
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6201
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6202
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6203
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 34 5283 3021-01-6204
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 34 5283 3021-01-6205
Sankt Hans Gränd 1F 2 1 Rum och kök F 34 5588 3021-01-6213
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6301
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6302
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 33 5408 3021-01-6303
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 34 5283 3021-01-6304
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 34 5283 3021-01-6305
Sankt Hans Gränd 1F 3 1 Rum och kök F 34 5588 3021-01-6313
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6306
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6307
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6308
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6309
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6310
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6311
Sankt Hans Gränd 1F 3 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6312
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6206
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6207
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6208
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6209
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6210
Sankt Hans Gränd 1F 2 2 Rum och kök F 51 6947 3021-01-6211
Sankt Hans Gränd 48 0 1 Rum och kök F 26 4590 3021-48-0101
Sankt Hans Gränd 48 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-48-0111
Sankt Hans Gränd 48 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-48-0112
Sankt Hans Gränd 48 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-48-0113
Sankt Hans Gränd 48 1 2 Rum och kök F 46 6353 3021-48-0114
Sankt Hans Gränd 48 1 2 Rum och kök F 46 6353 3021-48-0115
Sankt Hans Gränd 48 2 2 Rum och kök F 54 7249 3021-48-0121
Sankt Hans Gränd 48 4 2 Rum och kök F 54 7249 3021-48-0141
Sankt Hans Gränd 48 3 2 Rum och kök F 54 7181 3021-48-0131
Sankt Hans Gränd 48 3 3 Rum och kök F 76 9202 3021-48-0132
Sankt Hans Gränd 48 3 3 Rum och kök F 72 8889 3021-48-0133
Sankt Hans Gränd 48 3 3 Rum och kök F 74 9113 3021-48-0134
Sankt Hans Gränd 48 4 3 Rum och kök F 76 9202 3021-48-0142
Sankt Hans Gränd 48 4 3 Rum och kök F 72 8889 3021-48-0143
Sankt Hans Gränd 48 4 3 Rum och kök F 74 9181 3021-48-0144
Sankt Hans Gränd 48 2 3 Rum och kök F 76 9202 3021-48-0122
Sankt Hans Gränd 48 2 3 Rum och kök F 72 8889 3021-48-0123
Sankt Hans Gränd 48 2 3 Rum och kök F 74 9113 3021-48-0124
Sankt Hans Gränd 50 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-50-0111
Sankt Hans Gränd 50 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-50-0112
Sankt Hans Gränd 50 1 2 Rum och kök F 47 6431 3021-50-0113
Sankt Hans Gränd 50 1 2 Rum och kök F 46 6353 3021-50-0114
Sankt Hans Gränd 50 1 2 Rum och kök F 46 6353 3021-50-0115
Sankt Hans Gränd 50 2 2 Rum och kök F 54 7249 3021-50-0121
Sankt Hans Gränd 50 3 2 Rum och kök F 54 7181 3021-50-0131
Sankt Hans Gränd 50 4 2 Rum och kök F 54 7249 3021-50-0141
Sankt Hans Gränd 50 4 3 Rum och kök F 76 9202 3021-50-0142
Sankt Hans Gränd 50 4 3 Rum och kök F 72 8889 3021-50-0143
Sankt Hans Gränd 50 4 3 Rum och kök F 74 9181 3021-50-0144
Sankt Hans Gränd 50 3 3 Rum och kök F 76 9202 3021-50-0132
Sankt Hans Gränd 50 3 3 Rum och kök F 72 8889 3021-50-0133
Sankt Hans Gränd 50 3 3 Rum och kök F 74 9113 3021-50-0134
Sankt Hans Gränd 50 2 3 Rum och kök F 76 9202 3021-50-0122
Sankt Hans Gränd 50 2 3 Rum och kök F 72 8889 3021-50-0123
Sankt Hans Gränd 50 2 3 Rum och kök F 74 9113 3021-50-0124
Illustration på husen i kvarteret Gränden
Illustration på husen i kvarteret Gränden
Bildfilen heter: offerkallan_2021_webb.jpg