Lediga lägenheter med korttidskontrakt

Ett korttidskontrakt innebär att du kan få en tillfällig bostad under en begränsad tid samtidigt som du behåller och fortsätter att samla poäng i LKFs bostadskö.

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt kontrakt utan besittningsskydd, det vill säga man har ingen rätt att få bo kvar eller få en annan bostad när kontraktet sägs upp.

Kontraktet löper på månadsvis och både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Det innebär att du måste lämna lägenheten och flytta ut senast en månad efter att vi sagt upp dig och vi kommer inte erbjuda någon ersättningslägenhet. Du kan själv säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid.  

Ett korttidskontrakt passar dig som söker boende för en kortare tid. 

Det här gäller för korttidskontrakt:

  • Tillfällig bostad under en begränsad tid.
  • Kontraktet förlängs automatiskt med 1 månad åt gången till dess att vi eller du säger upp kontraktet.
  • Både du och vi som hyresvärd har en månads uppsägningstid.
  • Du skriver på att du avstår från besittningsrätt på lägenheten. Det innebär bland annat att du inte har rätt att få en annan lägenhet när vi säger upp kontraktet.
  • Dina köpoäng hos LKF påverkas inte om du tackar ja till ett korttidskontrakt.
  • Det sker ingen visning. Du har alltså ingen möjlighet att se lägenheten innan inflyttningen.
  • Lägenheter med korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs.

Korttidskontrakt används i väntan på att renovering eller ombyggnation ska genomföras i ett bostadsområde. Det kan vara för att huset ska renoveras eller att lägenheten inom kort ska användas som tillfälligt boende åt hyresgäster under tiden arbete utförs i deras hem.