Entré med häckar till enplans radhus i Fodermarsken
Kartbild för: Fodermarsken

Fodermarsken

Fodermarsken. Med sina tre radhuslägenheter är Fodermarsken ett av LKFs minsta bostadsområden. Det stod klart 2005, och ligger i norra Lund där staden möter landet. Lägenheterna har uteplats både på fram- och baksidan.

Fodermarsken har fått sitt namn från äldre tiders djurhållning där en fodermarsk ansvarade för utfodringen av djur.

Lägenheterna har vattenburen golvvärme med jordvärme som främsta energikälla och elenergi som komplement. Hyresgästerna kan reglera och mäta sin värme- och varmvattenanvändning individuellt och därmed påverka kostnaderna för värme och varmvatten.

Söder om Fodermarsken ligger ett villaområde, i norr öppnar sig åkerlandskapet. I kvarteret finns förutom radhusen ett gruppboende och ett äldreboende. Intill området finns en kommunal lekplats och bollplan.

Norra Fäladen

Norra Fäladen ligger norr om trafikleden Norra Ringen. En cykeltur till Lunds centrum tar 10-15 minuter. Området byggdes till större delen under slutet av 1960-talet. Mitt i området ligger Fäladstorget, som genomgick en större om- och tillbyggnad 2007. Här finns bland annat livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral. I den västra delen av Norra Fäladen ligger ett av Lunds största grönområden, Sankt Hans backar.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Fodermarsken
Bostadsområde: Norra Fäladen
Adress: Stiftsvägen 35-39
Hustyp: Radhus
Färdigställt/ombyggt år: 2005
Arkitekt: Kurt Svensson
Antal lägenheter: 3
Våningar: 1
Hiss:
Förråd: Ja, uteförråd
Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra
Cykelrum: Nej
Barnvagnsrum: Nej
Källsortering: Ja
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Magistratsvägen 23
Entré med häckar till enplans radhus i Fodermarsken
Områdeskarta Fodermarsken