Förutsättningar för att bli hyresgäst

För att du ska erbjudas en lägenhet via vår bostadskö måste du i första hand uppfylla kraven i vår uthyrningspolicy. I enlighet med den erbjuds lediga lägenheter i första hand till intresserade lundabor. Den som inte är lundabo, erbjuds först därefter.

Läs vår uthyrningspolicy

Innan vi kan teckna ett hyresavtal görs alltid en individuell helhetsbedömning av den som söker bostad. För att få hyra lägenhet hos LKF krävs att den sökande uppfyller samtliga grundkrav:

 • att du är 18 år vid kontraktstecknandet
 •  att du uppfyller LKFs inkomstkrav
 •  att du uppfyller LKFs krav för skulder och betalningsanmärkningar
 •  att du inte har misskött din relation med LKF
 •  att du enbart kan ha ett lägenhetsavtal hos LKF
 • att du skall ha lägenheten som söks som din huvudsakliga bostad
 •  att du ska ha en gällande hemförsäkring

Inkomstkrav  

Den sökandes månadsinkomst efter skatt ska vara minst en och en halv (1,5) gånger månadshyran.  (Exempel: Om hyran är 5 000 kronor ska din inkomst efter skatt vara minst 7 500 kronor.)  

Som inkomst hos LKF räknas följande:  

 • Lön från arbete/anställning/egen näringsverksamhet 
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning 
 • Aktivitetsersättning 
 • Berättigande till studiemedel och studielån 
 • Pension 
 • Kapitalinkomst – OBS! innebär att avkastning på kapital räknas som inkomst, inte likvida medel på bankkonto 
 • Försörjningsstöd styrkt av Lunds kommun 
 • Skattepliktig och icke-skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, såsom: Föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning, sjukersättning etc. (skattepliktig) 
 • Barnbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg, flerbarnstillägg, handikappersättning, underhållstöd, etableringsersättning etc. (ej skattepliktiga) 

Undantag kan göras i vissa fall där månadsinkomst efter skatt överstiger hyran men ej uppgår i en och en halv ( 1,5) gånger hyran. Sökande kan i dessa fall, efter individuell bedömning, skriva kontrakt under förutsättning att det finns goda boendereferenser från tidigare hyresvärd och/eller borgensåtagande kan ställas.

Kreditupplysning  

Innan kontrakt skrivs görs även kreditkontroll för att kontrollera betalningsanmärkningar och skulder. Sökande får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller skulder. 

Antal boende i lägenheten

Antalet personer som ska bo i den aktuella lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden och onödig belastning på fastigheten. Riktmärket vid bedömning är att som mest två (2) personer delar sovrum och max en (1) person i vardagsrummet.

Särskilt angående fastigheter med investeringsstöd 

I fastigheter där LKF fått investeringsstöd för att bygga gäller följande. Om flera sökanden har lika många köpoäng så åligger det LKF att teckna hyresavtal med den av sökandena som har den lägsta godtagbara inkomsten.