Förutsättningar för att bli hyresgäst

För att du ska erbjudas en lägenhet via vår bostadskö måste du i första hand uppfylla kraven i vår uthyrningspolicy. I enlighet med den erbjuds lediga lägenheter i första hand till intresserade lundabor. Den som inte är lundabo, erbjuds först därefter.

Innan vi kan teckna ett hyresavtal görs alltid en individuell helhetsbedömning av den som söker bostad. För att få hyra lägenhet hos LKF krävs att den sökande uppfyller samtliga grundkrav:

  • att du är 18 år vid kontraktstecknandet
  •  att du uppfyller LKFs inkomstkrav
  •  att du uppfyller LKFs krav för skulder och betalningsanmärkningar
  •  att du inte har misskött din relation med LKF
  •  att du enbart kan ha ett lägenhetsavtal hos LKF
  • att du skall ha lägenheten som söks som din huvudsakliga bostad
  •  att du ska ha en gällande hemförsäkring