Brun matavfallspåse och röd fettratt

Källsortering och återbruk

Det mesta av avfallet som uppstår i ditt hem kan du lämna våra miljöhus eller i UWS-behållarna. Men allra bästa är det ju så klart att förebygga så att det inte blir något avfall, bland annat genom att äta upp all mat du köper. Hållbart - inte minst för både dig och din plånbok!

Det här källsorterar du och lämnar du i miljöhuset eller i UWS 

 • matavfall 
 • restavfall
 • förpackningar av färgat glas
 • förpackningar av ofärgat glas
 • returpapper
 • pappersförpackningar
 • metallförpackningar
 • plastförpackningar. 

Läs i källsorteringsguiden vad du kan lägga i de olika kärlen.

Du kan också lämna batterier, lampor och lysrör, småelektronik och små förpackningar av farligt avfall i vissa av våra miljöhus. I de bostadsområden som har UWS finns insamling av dessa fraktioner i behållare i nära anslutning till UWS. Du kan också lämna dessa på en återvinningsstation hos en del lokala matvaruaffärer.

Exempel på farligt avfall är batterier, lampor, lysrör, elektronik, sprayflaskor, nagellack och kemiska produkter.

Källsortera på andra språk.

Det här lämnar du på återvinningscentalen

 • större elektronik (till exempel TV-apparater och datorer)
 • grovavfall (till exempel möbler) 
 • stora förpackningar av farligt avfall 

Du hittar återvinningscentralerna på Gastelyckan, Gunnesbo samt i Genarp och Veberöd. Återvinningscentralerna drivs av Lunds Renhållningsverk.

Tänk på miljön och kasta inte sådant som har ett värde, kanske inte för dig men kanske för någon annan. Skänk i stället gamla saker som är hela till second-hand butiker, till exempel Emmaus. Emmaus kan även hämta sakerna hos dig om du ringer dem innan.

Försök också sälja gamla möbler via Blocket eller via Facebookgrupper för Köp/Sälj i ditt bostadsområde. Vet du att du kan lägga upp en annons gratis på Blocket om det är en gammal IKEA-möbel du vill sälja, och du är IKEA Family-medlem?

Matavfall

Matavfallet lägger du i de särskilda bruna papperspåsarna som är gjorda för att klara av lite av fukt. För att minska risken för att de trots allt går sönder, kan du låta blött matavfall rinna av i vasken innan du samlar ihop och slänger det i påsen. Du kan också använda dubbla påsar om du vet att avfallet är mycket fuktigt. Ett tips är att lägga lite  hushållspapper i bottnen på påsen för att samla upp fukt.

På de flesta av våra bostadsområden finns avfallspåsarna i hållare i miljöhusen eller på andra närbelägna platser. Du också kan hämta dem på våra områdeskontor.

Förvara påsen i den bruna hållaren som finns i köket i din lägenhet. Saknar du en hållare kan du hämta en ny på ditt områdeskontor.

Det är viktigt att du inte slänger plast i matavfallspåsen. Det ställer till problem när matavfallet ska malas ned till biogödsel. Det är framförallt viktigt att du tar bort eventuell plastpåse som du använts runt matavfallspåsen när den sedan sorteras i matavfallsbehållaren i miljöhuset.

Matavfallet som samlas in i Lund skickas till Kristianstads Renhållningsverks biogasanläggning i Karpalund där det genomgår olika biologiska processer som i slutänden resulterar biogas. Biogasen är utmärkt att driva fordon med. Avgaserna innehåller mindre skadliga gaser och partiklar med sänkt koldioxidutsläpp och mindre klimatpåverkan. Resterna från rötningen kan användas som gödsel till åkrarna.

Återvinn ditt matfett

Om du häller matolja eller annat matfett i vasken kan det stelna och fastna i rören och orsaka stopp. Det är besvärligt och dyrt att åtgärda. Matfettet som blir över måste tas om hand.

Har du friterat eller stekt något ska du hälla den kalla matoljan och fettet i en plastflaska, mjölkförpackning eller annan behållare. Använd gärna den röda fettratten som du kan hämta gratis på områdeskontoret. När flaskan är full lämnar du den väl försluten i restavfallskärlet i miljöhuset.

Återbruk

Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv, minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet spar vi på våra resurser och minskar avfallsmängderna.

Textilåtervinning

LKF samarbetar med biståndsorganisationen Human Bridge för att återbruka och återvinna kläder och andra textilier. Varje år samlar våra hyresgäster in runt 70 ton textil i Human Bridges återvinningskärl i våra bostadsområden.

I textilinsamlingsbehållaren kan du lägga: Både hela och trasiga begagnade kläder,  underkläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier. Hela skor (om möjligt i par och hopknutna), hattar, filtar, handväskor, bälten och accessoarer.

En del av de textilier som samlas in säljs i Human Bridges secondhandbutiker eller används i biståndssammanhang, resten tas om hand i professionella sorteringsanläggningar och sorteras i över 300 kategorier.

Hitta din närmsta insamlingsbehållare.

Våra bytesrum

I samarbete med bland annat Lunds Renhållningsverk och några lokala hyresgästföreningar har vi startat våra Bytesrum. Bytesrummet är en återbrukslokal där kan du lämna in eller hämta gamla saker som i stället för att slängas kan användas lite till. Du behöver inte ha lämnat in saker för att hämta något, och allt är kostnadsfritt.

Mer information om våra bytesrum