Tvåvåningshuset på Sunnanväg tagit höghuset. I bakgrunden ser man parkeringsplatsen och granngården.

Husen i kvarteren Snödrivan och Snöfoget byggdes 1965. Nu behöver vi ta hand om husen med bland annat ny ventilation, ny isolering, nya fönster och nya moderna kök bland mycket annat.

Snödrivan och Snöfoget i Klostergården

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

Husen är snart 60 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. Vi genomför därför för ett stort ombyggnadsprojekt – C/O Klostergården (Care Of Klostergården).

Arbetet innan upphandlingen

Under 2020 – 2022 har vi gjort ett flertal inventeringar och undersökt hur huset mår. Det har gjort att vi lärt känna husen bättre. Vi har kunnat fastställa vilka åtgärder som blir aktuella i ombyggnaden. I det arbetet har vi vägt samman den feedback vi fick under en workshop med de boende i husen och resultaten från våra inventeringar.

Under våren 2022 blev vi klara med vilka åtgärder som behöver göras. I maj 2022 bjöd LKF alla boende till möten husvis där vi kunde informera hyresgästerna mer om vilka åtgärder som kommer att utföras och hur arbetet påverkar deras lägenheter. Den informatinen har vi samlat i broschyren du kan ladda ner nedan. Du kan också läsa i vår blogg om mötet.

Start för entreprenören våren 2023

LKF har skrivit avtal med MBC – Malmö Byggcenter, som är totalentreprenör för ombyggnaden. Under våren 2023 kommer MBC ta fram en detaljerad planering för hela projektet. Själva ombyggnadsarbetet kommer att starta i början av september 2023 i det första huset. Läs mer om avtaletskrivningen

Ombyggnaden sker i etapper, den första gäller husen på Sunnanväg. Vi startar med tvåvåningshuset i september 2023. Det arbetet tar cirka 15 veckor. Sedan fortsätter arbetet i höghusen, trapphus efter trapphus. Vi räknar med cirka 12 veckor per trapphus. Veckan innan starten flyttar du till ditt tillfälliga boende. När ombyggnaden är klar flyttar du tillbaka till din nyrenoverade lägenhet veckan efter. Etapp 2 är för Gråvädervägen. Hela ombygganden på de båda gårdarna kommer vara klart i mitten av 2027. 

*Tiderna är preliminära och kan ändras på grund av oförutsedda händelser. Vi kommer att uppdatera denna sida om något sådant sker.