Bildfilen heter:

Trygghet och trivsel

En grundförutsättning för att vi ska kunna erbjuda attraktiva hem är trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Vårt arbete med att ökad trygghet och trivsel sker på många olika sätt, med många olika parter involverade. Vi bryr oss om våra bostadsområden och hyresgäster!

Boinflytande

Boinflytande innebär att våra hyresgäster har möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin boendemiljö. Detta sker till exempel via 

  • hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
  • Hyresgästföreningen där boinflytandeverksamheten är reglerad i avtal med LKF
  • direkt kontakt med områdesvärden i bostadsområdet.

Läs mer om hur vi på LKF arbetare med boinflytande.

Vi finns i ditt bostadsområde

För oss är personlig närvaro i områdena viktig. Ansikten som hyresgäster känner igen bidrar till ett tryggt och trivsamt boende 

Aktiviteter för gemenskap

LKF vill underlätta för gemenskap mellan grannar. Att ha en god relation till de personer som bor i ens närmiljö främjar både trygghet och trivsel. Exempel på aktiviteter som genomförs är odlingsgrupper och aktiviteter anordnade av den Lokala hyresgästföreningen

Under 2021 färdigställdes ett gym i anslutning till fastigheten regnbågen på Klostergården. Syftet är att öka den uppleva tryggheten genom ökad genomströmning av människor i området. Utegymmet har blivit en populär destination för hyresgäster såväl som för andra intresserade, framför allt från närliggande områden

Trygghetsvandringar i våra bostadsområden 

En trygghetsvandring kan gå till på så sätt att områdesvärden tillsammans med representanter från lokala hyresgästföreningen och närpolisen promenerar i området och antecknar hur platser uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Belysning, växtlighet och områdets skötsel är exempel på sådant som kan påverka känslan av trygghet och som kan åtgärdas.

Huskurage

Huskurage är infört i våra bostadsområden. Huskurage en modell för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. I praktiken handlar det om att ge grannar en metod för att våga agera.

Med målet att arbeta med Huskurage på bästa sätt har LKF valt att starta upp en samverkansgrupp tillsammans med Kvinnojouren Lund, Rädda Barnen Lund, Hyresgästföreningen Lund, Lunds kommun samt VOOV Skåne (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta).

Läs mer om Huskurage