Integritetspolicy för Lunds Kommuns Fastighets AB

Från och med den 25 maj 2018 hanterar LKF dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Denna integritetspolicy förklarar hur Lunds Kommuns Fastighets AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Innehållsförteckning

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Kommunalt bostadsaktiebolag och handlingsoffentlighet

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål (varför)?

Hur samlas uppgifterna in?

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Hur länge sparas uppgifterna?

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsombud