Andrahandsuthyrning

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andra hand. För att få tillstånd krävs bland annat att du har godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort. Vi ger inga generella tillstånd utan varje ansökan prövas för sig.

Ibland måste vi säga nej till den föreslagna andrahandshyresgästen, till exempel om den gjort sig känd som en störande person.

För att få tillstånd får du inte heller ta ut för mycket i hyra.

Tänk på att ansöka om andrahandsuthyrning i god tid. Handläggningstiden är cirka 1,5 - 2 månader. Under juni, juli och augusti kan vi ha extra långa handläggningstider, upp till 3 månader.

Sök alltid tillstånd

Att hyra ut sin bostad i andra hand utan hyresvärdens tillstånd betraktas i hyreslagen som mycket allvarligt och kan leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Vi beviljar aldrig någon kommersiell uthyrning, det vill säga att det inte är tillåtet att hyra ut din lägenhet via exempelvis Airbnb.

Sedan den 1 oktober 2019 finns det också en straffbestämmelse som kriminaliserar otillåten upplåtelse av bostadslägenheter i andra hand till en hyra som inte är skälig. Uthyrningen är alltså straffbar om den sker utan behövligt samtycke eller tillstånd och hyresgästen dessutom tar emot en hyra som inte är skälig enligt den takregel som förklaras nedan.

Är du andrahandshyresgäst

Är du andrahandshyresgäst är det viktigt att du kontrollerar om LKF har gett tillstånd för andrahandsuthyrningen. Det är också till stor nackdel för dig om du söker egen bostad hos LKF om du har bott i andra hand hos oss utan vårt tillstånd.

Som andrahandshyresgäst har du aldrig någon förtur att ta över förstahandskontraktet. När din förstahandshyresgäst säger upp lägenheten, måste LKF erbjuda lägenheten till sökande i vår bokö.

Du måste skriva ett andrahandsavtal med förstahandshyresgästen. Var noga med att skriva in till exempel vilken uppsägningstid som gäller av ditt andrahandsavtal.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga handlingar som styrker att du har godtagbara skäl för uthyrning.

Skicka komplett ifyllda ansökningshandlingar till din uthyrare, som sedan gör en bedömning om uthyrningen kan beviljas. Läs noga på blanketten vilka intyg eller namn och personnummer på en sambo som du ska bifoga. I ansökningen måste du även fylla i vilken andrahandshyresgäst som ska bo i lägenheten, samt bifoga hyresavtalet mellan dig och andrahandshyresgästen som visar vilken hyra du tänker ta ut. 

Om LKF ger tillstånd för uthyrningen så gäller den för en specifik andrahandshyresgäst. Om du under din andrahandsuthyrning byter andrahandshyresgäst så måste du söka nytt tillstånd hos LKF. 

Ordna med fullmakt

Om du av någon anledning inte har möjlighet att sköta dina åtaganden under andrahandsuthyrningen måste du ordna med en fullmakt som du inte kan dra tillbaka under uthyrningstiden, så att ett ombud kan företräda dig i alla ärenden beträffande lägenheten. Fullmakten skall lämnas till hyresvärden.  

Ditt ansvar när du hyr ut i andrahand

  • Som förstahandshyresgäst ansvarar du gentemot LKF för din andrahandshyresgäst. Det innebär bland annat att om andrahandshyresgästen inte sköter hyresbetalningarna eller får klagomål, vänder vi oss i första hand till dig. Ta därför alltid referenser på den du vill hyra ut till. 

    Om du vill vara säker på att inte få några betalningsanmärkningar på dig från LKF, bör du inte låta andrahandshyresgästen betala hyran direkt till oss. Andrahandshyresgästen skall alltså betala hyran till dig som förstahandshyresgäst och inte direkt till LKF.
  • En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad. Försök försäkra dig om att andrahandshyresgästen har någonstans att ta vägen när andrahandsuthyrningen upphör.
  • Ifall du inte tänker flytta tillbaka till lägenheten efter det att andrahandsuthyrningen upphör måste du säga upp din lägenhet 3 månader innan andrahandsuthyrningen upphör. Din andrahandshyresgäst har ingen förtur att ta över kontraktet eftersom din lägenhet måste erbjudas till LKFs sökande i bokön.
  • Se till att både du och andrahandshyresgästen har hemförsäkring.

Hur mycket kan du ta i hyra 

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand så får du aldrig ta ut mer i hyra än vad din egen förstahandshyra är, plus vissa tillåtna tillägg (takregel).

Du får göra påslag, utöver förstahandshyran, för dina kostnader för sådana nyttigheter som ingår i andrahandsuthyrningen, men som inte ingår i den hyra som du själv betalar. Det kan exempelvis vara kostnader för el, bredband och tv-kanaler. Sådant tillägg får inte överstiga dina kostnader för dem. Om du hyr ut lägenhet med möbler och annan utrustning får tillägg för möblerna och utrustningen också göras. Påslaget får inte överstiga 15 procent av förstahandshyran.

Takregeln gäller också om du endast hyr ut en del av din lägenhet till inneboende. Hyran får då inte vara högre än en andel av förstahandshyran som är proportionerlig i förhållande till omfattningen av upplåtelsen, med tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen. Beräkningen av högsta godtagbara hyra i dessa fall ska ske utifrån hur stor yta av lägenheten som upplåts jämfört med lägenhetens totala yta. Se följande exempel.

En förstahandshyresgäst hyr ut ett 15 m2 stort rum i sin trea om 60 m2 till en inneboende. Hyran som förstahandshyresgästen betalar för hela lägenheten uppgår till 5 000 kronor. Förstahandshyresgästen disponerar för egen del ett rum som också är 15 m2. Båda har tillgång till vardagsrum, kök, badrum och hall. De gemensamma ytorna uppgår till 30 m2, dvs. var och en kan sägas disponera 15 m2 av dessa ytor. Den inneboende ska efter en proportionering inte betala mer än halva förstahandshyran ([15 m2 + 15 m2] / 60 m2), dvs. 2 500 kronor.

Om du har tagit för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan dessutom bli uppsagd från ditt hyresavtal.