Kommande byggprojekt

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.

Häradsvägen, Norra Fäladen

Karta över Häradsvägen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

Läs mer

Koggen, Linero

Planområdesskiss Koggen

På Hugins väg på Linero planerar vi att bygga cirka 60 lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Kuylenstjerna, Genarp

Illustration över kvarteret Kuylenstjern i Genarp

I området mellan Genvägen och Genarps kyrka planerar vi att bygga 27 marklägenheter.

Läs mer

Råbykungen/Stenkrossen, Centrum

Illustration över Råbykungen Stenkrossen

I kvarteret Råbykungen/Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 105 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Solhällan, Mårtens Fälad

Karta över Solhällan

Solhällan, Mårtens Fälad

Läs mer

Spinnrocken och Ullen, Genarp

Skiss över Spinnrocken och Ullen

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Läs mer

Stångby Väster II, Stångby

Karta över Stångby väster

Lunds kommun har tagit fram ett överordnande gestaltningsförslag för utvecklingen av Stångby stationssamhälle. Stångby väster II har Trädgårdsstaden som ideal.

Läs mer

Västra Pilelyckan, Västra Lund

 Skiss över Västra Pilelyckan

I västra Lund mellan Högbovägen och Folkparksvägen planerar vi att bygga cirka 50 lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Örnvägen, Väster

Örnvägen illustation

På Örnvägen på Väster planerar vi att bygga cirka 140 nya hyreslägenheter.

Läs mer