Kommande byggprojekt

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.   

Råbykungen/Stenkrossen, Centrum

Illustration över Råbykungen Stenkrossen

I kvarteret Råbykungen/Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 150 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Cumulus, Klostergården

Cumulus, planerat nytt kvarter i Klostergården

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Häradsvägen, Norra Fäladen

Karta över Häradsvägen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

Läs mer

Ornitologen, Väster

Örnvägen illustation

På Örnvägen på Väster planerar vi att bygga cirka 140 nya hyreslägenheter i kvarteret Ornitologen.

Läs mer

Sandbybacke, Södra Sandby

Sandby backe nyproduktion

Vi planerar att bygga cirka 200 bostäder i Södra Sandby.

Läs mer

Smaken, Brunnshög

Skiss på markplaneringen för kvarteret Smaken i centrala Brunnsghög

I kvarteret Smaken på Brunnshög planerar vi att bygga 92 nya lägenheter i flerfamiljshus samt lokaler för en vårdcentral och särskilt boende.

Läs mer

Solhällan, Mårtens Fälad

Planerad nyproduktion Solhällan

Solhällan, Mårtens Fälad

Läs mer

Spinnrocken och Ullen, Genarp

Skiss över Spinnrocken och Ullen

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Läs mer

Södra Råbylund, etapp 3

Planerat byggprojekt Södra Råbylund

I Södra Råbylund planerar vi att bygga ca 140 bostäder.

Läs mer

Vattenrännan och Kvarnskon, Dalby

Planerat byggprojekt Kvarnskon

I Dalby planerar vi att bygga cirka 200 nya bostäder samt servicebostäder.

Läs mer