Kommande byggprojekt

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.   

Råbykungen/Stenkrossen, Centrum

Illustration över Råbykungen Stenkrossen

I kvarteret Råbykungen/Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 150 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Centrala Brunnshög

Planerat byggprojekt på Centrala Brunnshög

I Centrala Brunnshög planerar vi att bygga cirka 100 nya bostäder i två kvarter, Mariehus och Sydsidan.

Läs mer

Cumulus, Klostergården

Cumulus, planerat nytt kvarter i Klostergården

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Häradsvägen, Norra Fäladen

Karta över Häradsvägen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

Läs mer

Ornitologen, Väster

Örnvägen illustation

På Örnvägen på Väster planerar vi att bygga cirka 140 nya hyreslägenheter i kvarteret Ornitologen.

Läs mer

Sandbybacke, Södra Sandby

Sandby backe nyproduktion

Vi planerar att bygga ca 200 bostäder i Södra Sandby.

Läs mer

Solhällan, Mårtens Fälad

Planerad nyproduktion Solhällan

Solhällan, Mårtens Fälad

Läs mer

Spinnrocken och Ullen, Genarp

Skiss över Spinnrocken och Ullen

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Läs mer

Södra Råbylund, etapp 3

Planerat byggprojekt Södra Råbylund

I Södra Råbylund planerar vi att bygga ca 140 bostäder.

Läs mer

Tirfing 1, Linero och Mårtens Fälad

Tirfing 1 nyproduktion

Vi planerar att bygga cirka 40 nya bostäder på Nordmannavägen 120.

Läs mer

Östra Mölla och Kvarnskon, Dalby

Planerat byggprojekt Kvarnskon

I Dalby planerar vi att bygga cirkaa 200 nya bostäder samt servicebostäder.

Läs mer