Kommande byggprojekt

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.   

Cumulus, Klostergården

Cumulus, planerat nytt kvarter i Klostergården

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Häradsvägen, Norra Fäladen

Karta över Häradsvägen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

Läs mer

Råbykungen och Stenkrossen, Centrum

Bildfilen heter:

I kvarteret Råbykungen och Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 180 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Sandbybacke, Södra Sandby

Sandby backe nyproduktion

Vi planerar att bygga cirka 200 bostäder i Södra Sandby.

Läs mer

Smaken, Brunnshög

Bildfilen heter:

I kvarteret Smaken på Brunnshög planerar vi att bygga 93 nya lägenheter i flerfamiljshus samt lokaler för en vårdcentral och särskilt boende.

Läs mer

Mårtens backe, Mårtens Fälad

Planerad nyproduktion Solhällan

Mårtens backe, Mårtens Fälad

Läs mer

Spinnrocken och Ullen, Genarp

Skiss över Spinnrocken och Ullen

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Läs mer

Kanalgårdarna, Södra Råbylund

Bildfilen heter:

I Södra Råbylund planerar vi att bygga cirka 150 bostäder.

Läs mer

Östra Mölla, Dalby

Bildfilen heter:

I Dalby planerar vi att bygga cirka 200 nya bostäder samt servicebostäder. I första etappen planeras för 77 nya lägenheter med hyresrätt samt 10 stycken servicelägenheter för Lunds vård- och omsorgsförvaltning.

Läs mer

Borgen, Genarp

Bildfilen heter:

I hjärtat av Genarp planerar vi ett 40-tal bostäder. Här kan du bo på lugnt läge, nära livsmedelsbutiker, restauranger, skola och annan service som behövs i vardagen. Våra hus med moderna hem i småskalig bykaraktär kommer ligga i centrala Genarp, där familjen Åkesson drivit järnhandel i decennier. Nu har järnhandeln lagts ner och ger plats för nya bostäder. Perfekt för dig som gärna vill bo kvar i Genarp eller flytta till ett område med kulturvärde.

Läs mer