Kommande byggprojekt

Långt innan det första spadtaget sätts i marken arbetas skisser och förslag fram som sedan omarbetas och till slut omvandlas till olika bostadsprojekt runt om i Lunds kommun.

Kommande projekt beskriver byggprojekt i ett tidigt skede och det är inte säkert att den framtida utformningen ser ut exakt som den beskrivs här.

Centrala Brunnshög

Planerat byggprojekt på Centrala Brunnshög

I Centrala Brunnshög planerar vi att bygga ca 90 nya bostäder i två kvarter.

Läs mer

Häradsvägen, Norra Fäladen

Karta över Häradsvägen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

Läs mer

Idalaskolan 1, Veberöd

Idalaskolan nyproduktion

I Veberöd planerar vi att bygga cirka 75 nya bostäder.

Läs mer

Koggen, Linero

Planområdesskiss Koggen

På Hugins väg på Linero planerar vi att bygga cirka 60 lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Nya Molnet

Nya Molnet illustration

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

Planerad nyproduktion Pilgrimen 2

Vi planerar att bygga cirka 100 bostäder i Södra Råbylund.

Läs mer

Råbykungen/Stenkrossen, Centrum

Illustration över Råbykungen Stenkrossen

I kvarteret Råbykungen/Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 150 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Läs mer

Sandbybacke, Södra Sandby

Sandby backe nyproduktion

Vi planerar att bygga ca 200 bostäder i Södra Sandby.

Läs mer

Solhällan, Mårtens Fälad

Planerad nyproduktion Solhällan

Solhällan, Mårtens Fälad

Läs mer

Spinnrocken och Ullen, Genarp

Skiss över Spinnrocken och Ullen

I Genarp vid Sandvägen, Killevägen och Vasestigen planerar vi att bygga cirka 25 radhus.

Läs mer

Stångby Väster II, Stångby

Karta över Stångby väster

Lunds kommun har tagit fram ett överordnande gestaltningsförslag för utvecklingen av Stångby stationssamhälle. Stångby väster II har Trädgårdsstaden som ideal.

Läs mer

Södra Råbylund, etapp 3

Planerat byggprojekt Södra Råbylund

I Södra Råbylund planerar vi att bygga ca 140 bostäder.

Läs mer

Tirfing 1, Linero och Mårtens Fälad

Tirfing 1 nyproduktion

Vi planerar att bygga ca 35 - 40 nya bostäder på Nordmannavägen 120.

Läs mer

Vattenrännan 1 och 3, samt Kvarnskon 3, Dalby

Planerat byggprojekt Kvarnskon

I Dalby planerar vi att bygga ca 200 nya bostäder samt servicebostäder.

Läs mer

Örnvägen, Väster

Örnvägen illustation

På Örnvägen på Väster planerar vi att bygga cirka 140 nya hyreslägenheter.

Läs mer