Visionsbild över Brunnshög

Brunnshög

I nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer en ny stadsdel fram. Här ska det på sikt bli plats för upp emot 40 000 boende och jobbande.

Brunnshög byggs där staden möter landsbygden, där det bördiga odlingslandskapet möter den tätbebyggda stadsmiljön. Här får du det bästa av två världar – stadslivet kombinerat med närhet till grönt och skönt.