Röd cykel med fot på pedalen

Smarta resor

Den miljövänligaste resan är såklart den som inte behöver genomföras. Olika digitala lösningar kan ibland minska våra behov av att resa. När du är hyresgäst hos oss har du tillgång till vårt öppna bredbandsnät som klarar hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Bredbandsnätet drivs av Via Europa.

Men såklart behöver och vill du också kunna transportera dig till exempel till arbetet, för att träffa vänner och se nya platser. Då kan du försöka genomföra resan på ett smart och hållbart sätt

Cykel

Att skapa bra förutsättningar för ökat användande av cykel är viktig fråga för oss. Användningen av el-cyklar och lådcyklar har verkligen tagit fart vilket vi gärna vill uppmuntra, men det ställer nya krav bland annat på utformning av cykelparkeringar.

I vår kundenkät ställer vi några frågor om hur våra hyresgäster ser på förutsättningar för en hållbar livsstil i sitt boende och i sin boendemiljö. En av frågorna gäller just hur man ser på förutsättningarna för användning av cykel, till exempel utformning av cykelparkering, plats för lådcykel osv. Vi tittar på svaren och er  hur vi kan arbeta vidare med smidiga lösningar för våra hyresgäster.

Kollektivtrafik

Våra bostadsområden ligger oftast nära en hållplats för kollektivtrafiken. Se vilken eller vilka busslinjer som ligger nära dig.

 Laddplats för elbil

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra miljömedvetna val. Att byta ut en fossilbränsledriven bil till en elbil kan vara ett sådant.

Därför kan vi, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, erbjuda dig som hyresgäst laddningsmöjligheter på din nuvarande p-plats eller på en p-plats i din närhet.

Kostnaden för att hyra en laddplats är den ordinarie hyran för p-platsen + 600 kr/månad för laddningsmöjligheten inklusive el.

Utrustningen är säkrad med 16A med ett maximalt effektuttag på 3,7 kW och försedd med ett Typ2 uttag. Elen som du laddar din bil med är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval el.

Kontakta din områdesvärd om du är intresserad. Därefter undersöker vi möjligheten att ordna laddplats på din nuvarande p-plats. Tekniska hinder kan förekomma, men vi vill gärna ha en dialog mellan dig som hyresgäst och oss för att hitta en bra lösning.

Bilpool

LKF samarbetar med både M och Lunds Bilspool. I några av våra nyproduktionsprojekt så ingår medlemskap i bilpool i hyran. Du får mer information om detta vid kontraktskrivning. 

Vill du slippa äga en egen bil? Kika på M:s hemsida eller Lunds Bilpool, för att få veta om det finns en bilpoolsbil i närheten av ditt boende. 

Innovationsprojekt

I vårt pågående innovationsprojekt Xplorion på Brunnshög kommer vi att bygga ett bilfritt boende. Det innebär att det inte finns parkeringsplatser kopplade till fastigheten. I stället ingår medlemskap i bilpool och elbilpoolsbilen kommer att placeras på innergården. Till boendet hör även en lådcykelpool, ett stort cykelgarage och en cykelverkstad. Trivectors mobilitetstjänst EC2B kommer att hjälpa våra hyresgäster att resa hållbart och enkelt.