Närbild på två händer, en äldre person och ett barn, som tillsammans håller om en planta som ska planteras

Års- och hållbarhetsredovisningar

LKF redovisar varje år en års-och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa både den senaste versionen och publikationer för tidigare år. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning!

2019 års-och hållbarhetsredovisning 

2019 var ett starkt år för LKF där vi redovisar ett bra ekonomiskt resultat och ett marknadsvärde på 14,3 miljarder kronor. Vi hade bland annat pågående byggprojekt med sammanlagt 565 lägenheter, ordnade vårfester med biologisk mångfald som tema, blehelt fossilbränslefria i uppvärmningen av alla våra 9912 lägenheter och invigde en tvättmedelsfri tvättstuga. Och mycket mycket mer! 

Läs 2019 års- och hållbarhetsredovisning i sin helhet.

Vår hållbarhetschef, Lena Nordenbro, och vår ekonomichef, Petter Swanborg, delar med sig av sina 5 bästa tips från redovisningen: 

Här är några nerslag från 2019:

Mål: Attraktiva hem

 • 92% trivs hos oss 
 • 82% känner sig trygga hos oss
 • Genomförde vårfester i 10 bostadsområden

Läs hela avsnittet om Attraktiva Hem

Mål: Bygga fler bostäder

 • Färdigställde 230 nybyggda lägengeter. 
 • 101 lägenheter har byggstartats 
 • 8 pågående nyproduktionsprojket 
 • 240 lediga lägenheter per kvartal

Läs hela avsnittet om Bygga fler bostäder

Mål: Skapa ett bättre Lund

 • Helt fossilbränslefri bilpark
 • 91,4% av hyresgästerna tycker sig ha bra möjlighet för miljömedvetna val i sitt hem
 • Uppvärmingen av våra lägenheter är 100% fossilbränslefri
 • 95% av hyresgästerna tycker det finns möjlighet till källsortering

Läs hela avsnittet om Skapa ett bättre Lund

Ekonomisk redovisning

 • Totalavkastning till 9,3 %
 • Marknadsvärde 14,3 miljoner kronor
 • Genomsnittliga direktavkastningen uppgick till 4,2 %
 • Soliditeten uppgick till 23,4 %
 • Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev 152 miljoner kronor

Läs hela avsnittet om vår ekonomiska redovisning