Års- och hållbarhetsredovisningar

LKF redovisar varje år en års-och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa både den senaste versionen och publikationer för tidigare år. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning!

ÅHR_2022.png

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 – ”En hållbar resa i tid och rum”

Att arbeta hållbart är att tänka långsiktigt. Med det menar vi att det gäller att bygga för samtiden, med siktet inställt på framtiden. Detta har känts extra påtagligt för oss under 2022, då vi firat att LKF varit en central samhällsaktör i Lund i 75 år.  

Den här års- och hållbarhetsredovisningen beskriver självklart vår verksamhet under 2022. Men utan vår historia vore vi inte den aktör vi är i dag. Att arbeta hållbart och nytänkande – tillsammans med våra hyresgäster och i takt med tiden – har präglat vårt arbete från start och kommer göra det även i framtiden. Såväl i goda som i oroliga tider ska LKF vara en aktiv och förenande kraft i ett hållbart Lund.  

Läs hela Års- och hållbarhetsredovisningen 2022