Kvinna som sträcker händerna mot himlen

Års- och hållbarhetsredovisningar

LKF redovisar varje år en års-och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa både den senaste versionen och publikationer för tidigare år. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning!

2020 års-och hållbarhetsredovisning 

Vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har temat Hållbar resa 2020. En sammanfattning av ett annorlunda år som vi har tagit oss igenom med ett tydligt hållbarhetsfokus och en stark och trygg ekonomi med ett marknadsvärde på 15,1 miljarder kronor.

Tillsammans har vi visat att ”starka team” och ”arbetsglädje” har motiverat LKF att göra ett bra jobb. För oss själva, för våra medarbetare, för våra kunder och för Lund. 

2020 innebar att vi ställde om delar av vår verksamhet för att hantera pandemin. Vi har också tagit stora kliv digitalt och arbetat vidare med att skapa trygga och trivsamma områden. 2020 är året då vi blivit helt fossilbränslefria, börjat arbeta med klimatdeklarationer i vår nyproduktion, fortsatt att hållbart förvalta våra fastigheter från 1960- och 1970-talen, förenklat servicen för våra kunder, haft inflyttning i vårt innovationsprojekt Xplorion samt startat en delad bilpool.  

Tillsammans har vi uppnått merparten av alla de mål vi satte upp i vår strategiplan för 2017 – 2020. När vi nu kliver in i en ny fyraårsperiod ska vi arbeta enligt vår affärsplan för 2021 – 2024, ”Den hållbara kundresan”. Detta och mycket mer kan du läsa om i vår redovisning!

Läs 2020 års- och hållbarhetsredovisning i sin helhet

Vår hållbarhetschef, Lena Nordenbro, och vår tf ekonomichef, Malin Wibäck, delar med sig av sina lästips från redovisningen: 

>> Våra hyresgäster trivs

>> Bosociala aktiviteter under pandemin

>> Lätt&Rätt Service till våra hyresgäster

>> #StarkaTillsammans – stöd till lokalhyresgäster

>> Xplorion – vårt prisbelönta innovationsprojekt nu inflyttat

>> Ny energienhet – uppnådda hållbarhetsmål

Här är några nerslag från 2020:

Mål: Erbjuda attraktiva hem

93% trivs hos oss 

82% känner sig trygga hos oss

Pandemianpassade vår- och sommaraktiviteter

Läs hela avsnittet om Attraktiva Hem

Mål: Bygga fler bostäder

Färdigställde 322 nybyggda lägenheter

304 lägenheter har byggstartats 

9 pågående nyproduktionsprojket 

Läs hela avsnittet om Bygga fler bostäder

Mål: Skapa ett bättre Lund

  • LKFs första hållbara resplan fastställd
  • 92% av hyresgästerna tycker sig ha bra möjlighet för miljömedvetna val i sitt hem
  • Xplorion är vårt första rökfria boende

Läs hela avsnittet om Skapa ett bättre Lund

Ekonomisk redovisning

  • Totalavkastning till 6,9 %
  • Marknadsvärde 15,1 miljoner kronor
  • Genomsnittliga direktavkastningen uppgick till 4 %
  • Soliditeten uppgick till 25,3 %
  • Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 193 miljoner kronor

Läs hela avsnittet om vår ekonomiska redovisning